Menu

PES TERAPEUT V RODINE DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM ...

Trvanie výzvy: 20. septembra 2017 - 31. decembra 2017

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získanie finančných prostriedkov na skvalitnenie základného výcviku a špeciálneho výcviku psov terapeutov pre kombinovane telesne, zmyslovo a mentálne postihnuté deti, ktoré potrebujú domáceho psa . Každý pes má iné zameranie - polohovací, balančný, alebo predikujúci záchvatové stavy. Každý z nich má výcvik psa canisterapeuta. Získané finanacie budú použité na organizáciu víkendových školení majiteľov psov a ich detí - zácvik a kaučing, ďalej na canisterapie detí , na odľahčovacie pobyty pre psov , ktoré sú asistenčné a tiež na certifikáciu týchto psov . Príprava projektu špeciálneho psa s rodinou dieťaťa so zdravotným znevýhodnením trvá niekoľko mesiacov, výchova, socializácia a výcvik ďalších minimálne 15 mesiacov a prvé skúšky pes absolvuje v 18 mesiacoch. Celý proces je nákladný a keďže ide zväčša o deti s mentálnym postihom , nie je možné žiadať o príspevok štátu na asistenčného psa. Aj preto sme zvolili túto výzvu a ďakujeme za podporu .

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.6.2006

IČO: 379 818 89

Ulica: Dolné Rudiny 1

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

Štát: Slovensko

Príbeh

PES TERAPEUT V RODINE DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Sme občianske združenie K-7 Psovodi - záchranári zo Žiliny. Vznikli sme v roku 2006 ako psovodi pomáhajúci pri hľadaní nezvestných osôb na Slovensku. V roku 2010 sme sa začali špecializovať aj na oblasť pomáhajúcej terapie so špeciálnymi psami - na canisterapiu. Už siedmy rok poskytujeme pre deti so zdravotným znevýhodnením všetky typy canisterapie - aktivity, edukáciu , polohovanie, ale aj intenzívne cvičenie so psom a fyzioterapeutom. V Žiline máme vlastné canis centrum K-7 , kde poskytujeme ambulantnú formu pre našich klientov. Poskytujeme canisterapie pre špeciálne školy, centrá sociálnych služieb, centrá včasnej intervencie a chodíme aj do domácností. Od roku 2012 sme začali s rodinami, ktoré majú dieťa s rôznym typom postihnutia , realizovať aj individuálne projekty "domácich psov terapeutov". Ide o psov vychovávaných od šteňaťa k špeciálnemu určeniu - ako pes motivátor, ako pes polohovací a lízací, ako pes predikujúci záchvatové stavy. Za päť rokov našej práce je na Slovensku už osem rodín , ktoré majú svojho psa terapeuta. Pes plní rolu spoločníka dieťaťa, jeho motivátora, kamaráta, či strážcu, keď je to potrebné. Získať , vychovať a mať takého psa , je úloha na viac ako desaťročie. Stojí to nemalé úsilie, stojí to nemalé peniaze. Avšak prínos takého psa terapeuta v rodine je veľký. Pes ako súčasť celkovej liečby a rehabilitácie dieťaťa prináša akceleráciu v celkovom psycho - motorickom vývoji. Prináša rozvoj reči, slovnej zásoby a schopnosti dieťaťa dorozumieť sa s okolím. Prináša rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti emočnej, citovej a sociálnej. Pes terapeut pomáha deťom zvládať nové podnety, menej sa báť nových vecí , byť úspešný - aj keď je dieťa "iné" od bežných rovesníkov. Pes terapeut stmelí rodinu. Prinesie radosť, iný rozmer. Určite nenahradí maminu a tatina, špeciálneho pedagóga, či asistentku v škole,ale vieme zaručiť - že bude dieťaťu verný a oddaný. O tomto je naša výzva. O podpore rodín, ktoré s pomocou nadácií, či pomocou vlastných zdrojov išli do projektu rodinného psa terapeuta pre svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Náš projekt je o tom, že chceme naše skúsenosti zverejniť a informovať všetkých záujemcov, rodičov o tom, čo môžu od projektu očakávať , ako vzniká projekt , aké má fázy, aký čas a financie sú na projekt potrebné. Naša výzva je aj o pomoci pre osem rodín, v ktorých žije osem jedinečných detí a tieto deti už majú svojho vlastného psa terapeuta. V Bratislave , od 27.9. - 13.10. 2017 organizujeme predajnú výstavu fotografií týchto detí a ich psov . Každá fotografia je príbeh. Prídite si pozrieť výnimočné deti a ich psov na predajnú výstavu , ktorú sme zorganizovali s podporou nadácií. Podporte kúpou fotografie výcvik psov, vzdelávanie rodičov,odľahčovacie pobyty pre psov terapeutov. Prídite do reštaurácie Bar Dunajská 54, Bratislava a uvidíte deti a ich bielych chlpatých anjelov.

Verejnosti sú známe psy vodiace, signálne ,asistenčné. Pomáhajú ľuďom s telesným alebo zmyslovým postihnutím už dlhé desaťročia. História motivačných psov terapeutov, alebo ak chcete psov so špeciálnym kombinovaným výcvikom na psa canisterapeuta a asistenta pre deti s kombinovaným (často aj mentálnym) postihnutím, už taká dlhá nie je. A predsa existuje na Slovensku niekoľko rodín, ktoré by sme Vám veľmi radi predstavili.Sú to rodiny z celého Slovenska. Motív každej rodiny je iný. Ja daný potrebami dieťaťa, s ktorým pes terapeut vyrastá a ktorý mu robí spoločníka životom. Každá rodina je originálny projekt spolupráce. Postavený na dôvere k našej výcvikovej a canisterapeutickej organizácii. Postavený na ochote akceptovať potreby malého šteňaťa. Postavený na trpezlivosti rodiny, nakoľko kým pes terapeut zaujme zodpovedné miesto po boku dieťaťa a začne plniť svoju životnú misiu, musí dozrieť. Nielen fyzicky, ale aj mentálne. Zdalo by sa, že naša spolupráca s rodinami sa končí zloženými skúškami psa terapeuta v dospelosti, ale nie je to tak. Partnerstvo s rodinami , pretrváva roky. Pes terapeut , ktorý je vycvičený ako motivátor, ako polohovací pes a pes predikujúci záchvatové stavy - nie je kompenzačná pomôcka. Legislatíva našej krajiny ho jednoducho nepozná. O každej prinášame krátky príbeh.

ALEŠKO A PLUTO. Rodina Aleška a psa Pluta žije v Pezinku. Aleško sa narodil so vzácnou formou genetickej poruchy chromozómu 15 - Angelman syndrome. Je telesne aj mentálne postihnutý, nerozpráva a má diagnostikovanú epilepsiu. Aleško je dnes žiakom špeciálnej školy. Životom ho sprevádza už 3,5 roka biely švajčiar menom Pluto. Odolný, vyrovnaný, mierumilovný pes, ktorý už viackrát preukázal svoju oddanosť Aleškovi. 

MAŤKO A AISHA . Rodina Maťka a Aishi žije v Žiline. Poslaním Aishi je motivovať Maťka v rehabilitácii a cvičení a v prípade epileptického záchvatu mobilizovať rodinu. Maťko trpí od narodenia epilepsiou a práve záchvaty spôsobili jeho mentálny postih, slabú motoriku, poruchu sústredenosti . Keď prišla Aisha do rodiny ako malé šteniatko, Maťko nemal zrovna dobré obdobie. Dva ťažké záchvaty spôsobili jeho dlhý pobyt v nemocnici . Dnes , po dvoch rokoch , sa má Martin dobre, je stabilizovaný, vyrástol. Nevedno, nakoľko je to zásluha psa a jeho vplyvu na organizmus, ale Aisha vniesla do rodiny nový rozmer. 

ALEXÍK A RIANA . Rodina Alexíka a sučky Riany žije v Trenčíne. Alexík prekonal po narodení vzácny typ ochorenia - salmonelovú meningitídu, ktorá sa podpísala pod jeho nepriaznivý zdravotný stav. Trpí trojkomorovým hydrocefalom a detskou mozgovou obrnou. Je to veselý, vnímavý džavotavý chlapček, ktorý aj vďaka svojej Riane napreduje a svojej mamine a bračekovi robí radosť. Polohuje Alexíka, sprevádza kočík, je parťáčkou na hladkanie aj na hru. Riana je mimoriadne citlivá a oddanú sučka, ktorá všetku svoju energiu venuje svojej rodine. 

ZOJKA A BELLA. V malebnej dedinke Bobrovec pod Tatrami žije rodina malej Zojky a Belly. Zojka trpí vážnym, neliečiteľným a mimoriadne zriedkavým ochorením – syndrómom Orofaciodigital typu I, ktorý spadá pod ektodermálnu dyspláziu. Výsledkom je multiorgánové poškodenie. Napriek tomuto všetkému je Zojka živel. Talentované, veselé dievčatko, ktoré vníma svet "po svojom". Nie všetky deti chcú s ňou byť kamaráti. Zojka miluje zvieratká. A Bella je presne ako Zojka. Nezávislá, múdra, svojská sučka, ktorá je chvíľami tvrdohlavá a chvíľami precitlivelá. Nasleduje Zojku a neznáša, keď ju nechajú doma samotnú.                                                 MAREK A MAX. Marek, jeho mamina a Max. Žijú v Žiline. Marekove postihnutie je detská mozgová obrna, epilepsia , psycho - motorické oneskorenie vývoja. Marek nerozpráva a aj to ho brzdí v komunikácii s okolím. Starostlivosť o Mareka je veľmi náročná. Keď sme pripravovali projekt výchovy Maxa, mala mamina jednu požiadavku. Chcela pre Mareka parťáka. Náhradu kamaráta, ak chcete - súrodenca. Niekoho, komu by nevadili Marekove zvyky, zvuky, kto by rád znášal jeho dotyky. V tomto projekte sa ukázalo aj to, aká dôležitá je pomoc ostatných členov rodiny pri výchove šteniatka. Mama Mareka bola na všetko sama. Na Mareka , aj na Maxa. Bolo nemožné , aby Marek a Max chodili v tomto období spoločne na prechádzky. Dnes má Max perfektnú chôdzu pri nohe, vôdzku môže držať sám Marek , hrajú spolu futbal na ihrisku , spolu plávajú v potoku.

TAMARKA A TIMO. Rodina maličkej Tamarky a Timoteja žije v Bratislave. V prípade tejto rodinky sme projekt pripravovali netradične rýchlo. Dôvodom bolo narodenie skvelých šteniatok, ktorých v tom roku nebolo veľa. Dôvodom bolo aj to, že sme akosi cítili, že Tamarka je dieťa , ktoré sa narodilo "s vôdzkou" v ruke. Keď prišiel Timko do rodiny ako šteniatko, Tamarka nemala ani dva roky. Bola ešte "bábätko". Predčasniatko, ktoré po narodení muselo podstúpiť 9 operácií. Najťažšie boli operácie mozgu. Diagnóza je hydrocephalus. Tamarka má však neskutočný dar - nádherný úsmev , obrovskú chuť do života. Svojich rovesníkov "dobieha" míľovými krokmi. Hovoríme o psychickej stránke. S hrubou a jemnou motorikou je to boj, ale Tamarka to určite zvládne.

DOROTKA A XIA. Tento príbeh sa ešte len v Žiline začína. Šteniatko Xia má šesť mesiacov. Zatiaľ spoznáva svet, spoznáva trojročnú Dorku, jej maminu a tatina. Obetavých mladých ľudí, ktorí robia možné aj nemožné, aby Dorotka žila životom bežných detí. Jej diagnóza nie je obvyklá. Agenéza corpus callosum, chýbajúce prepojenie mozgových hemisfér, k tomu oneskorený psycho - motorický vývoj, vrodená srdcová vada. A predsa Dorotka robí veľké pokroky. Sedí, s oporou chodí, učí sa zvládať nové podnety a stresové situácie. Jej stav zatiaľ neumožňuje , aby chodila do bežnej škôlky a tak Xia nahrádza kamarátky, učí Dorku, že aj oslintaná hračka je fajn a že občas sa šteká aj bez dôvodu.

FILIPKO A OZZY. Tento príbeh je zo Šamorína. Je tiež písaný len pár mesiacov. Malý Filipko sa narodil s lissencephaliou a epilepsiou. Od prvých mesiacov intenzívne rehabilituje a pes terapeut bude súčasťou týchto cvičení. V neposlednom rade chceme aby u Filipka predikoval prichádzajúce epileptické záchvaty. Malý Ozzy, mimochodom brat sučky Xie, sa zatiaľ snaží, aby rodine robil radosť, aby rástol a bol súčasťou rodiny. Je to veľmi citlivý psík, ktorý má predpoklady byť kľudný, empatický , využiteľný na polohovanie a očný kontakt s Filipkom.

Aktualizácie

Vernisáž fotografií Pes terapeut v Bratislave28. sep 2017

Dňa 27.9.2017 sa v Bratislave uskutočnila vernisáž fotografií spojená s besedou o psoch terpaeutoch pre deti s kombinovaným postihnutím. Akcie sa zúčastnilo niekoľko desiatok dospelých aj detí, ktoré sa zaujímali o tom ako žijú psy v rodinách, aké dôvody viedli rodiny k obstaraniu psa, ako sa taký pes vychováva a cvičí, ako deti vnímajú psa pomocníka. V príjemnom prostredí terasy reštaurácie na ulici Dunajšká 54 sme strávili niekoľko hodín zaujímavými rozhovormi. Spoločnosť nám robili aj rodiny a ich asistenčnými, canisterapeutickými psami. Fotografie budú vystavené na druhom poschodí ešte dva týždne. Následne sa výstava presunie do Žiliny. Ďakujeme za záujem odbornej verejnosti a aj ľuďom , ktorí rozmýšľajú o psovi pomocníkovi.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?