Menu

Odkázaný na pomoc dobrodincov

Trvanie výzvy: 4. januára 2012 - 4. januára 2013

Cieľ výzvy

Z vyzbieraných prostriedkov budú uhradené vzniknuté nedoplatky na bývaní a zároveň zabezpečená adekvátna liečba a lieky.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.4.2010

IČO: 45732965

Ulica: Sibírska 56

Mesto: Bratislava

PSČ: 83102

Štát: Slovensko

Príbeh

Odkázaný na pomoc dobrodincov

Ondrej Mészáros, 59-ročný invalidný dôchodca, ktorému hrozí amputácia oboch nôh, je odkázaný na pomoc dobrodincov. Jeho príjmy nepostačujú na úhradu nákladov na bývanie, lieky, zdravotné pomôcky a živobytie.

Dobrý deň, volám sa Ondrej Mészáros, mám 59 rokov a som držiteľom preukazu ZŤP s ev. č. 000495 s potrebou sprievodcu. Môj zdravotný stav je veľmi nepriaznivý a od roku 2008 sa pohybujem pomocou invalidného vozíka. Od roku 1989 sa liečim na chronickú intravenóznu insuficienciu dolných končatín a na progresiu svalovej atrofie. Toho času mám priznanú mieru funkčnej poruchy 90%.

Choroba sa nachádza v treťom až štvrtom štádiu, čo znamená, že mi hrozí amputovanie oboch nôh. Mám problémy aj so zrakom. Namiesto jedného oka mám protézu a na druhé oko potrebujem 25 dioptrií do
diaľky a 21 dioptrií na čítanie.

Môj zdravotný stav je kritický a veľmi vážny a v poslednom čase sa veľmi zhoršil. Liečba a lieky odporučené v prepúšťacej správe z nemocnice sú nevyhnutné, pri vynechaní ich užívania mi hrozí trvalé poškodenie zdravia s možnými komplikáciami vedúcimi až k ohrozeniu života. Doplatky za lieky sú však vzhľadom na moje príjmy príliš vysoké.

Mám problémy aj s bývaním. Bývam v prenajatom byte na 7. poschodí v Bratislave, pričom výťah chodí len na 6. poschodie, takže domov sa môžem dostať len s pomocou ďalších osôb.
Moje výdavky na bývanie, živobytie, lieky a zdravotné pomôcky značne prevyšujú moje príjmy. Keďže som ich nevládal platiť, vznikli mi mnohé nedoplatky. Som odkázaný na dobré srdce, súcit, humánne cítenie a pomoc dobrodincov.

Tuto výzvu v mene pána Mészárosa predkladá a administruje:

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. - predsedníčka správnej rady
Belasý n.f., neinvestičný fond zapísaný do registra neinvestičných fondov
pod č. OVVS-14614/201/2010-NF dňa 30. apríla 2010.
IČO: 45732965

Sídlo: Sibírska 56, 831 02 Bratislava, tel. 0948730299, 0918784038,
e-mail: belasynf@gmail.com, http://pomoczdravobcanom.blogspot.com/

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?