Menu

Tvorenie je radosť - tvorivé dielne

Trvanie výzvy: 11. januára 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné. prostriedky na pokračovanie kurzov šitia a organizáciu bezplatných tvorivých dielní počas celého roku 2018

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.11.2011

IČO: Slovenská republika

Ulica: Slovenskej jednoty 42

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Tvorenie je radosť - tvorivé dielne

Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Organizujeme tvorivé dielne pre verejnosť.


Ciele  OZ Tvorivá dielňa: organizácia umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít a podporovať záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti, podporiť záujem verejnosti o arteterapiu, podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí, budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia a budovať partnerstvá,
zapájať sa do projektov a podporovať také projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.


OZ Tvorivá dielňa organizuje umelecké a tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity, podporuje záujemverejnosti o výtvarné techniky, o arteterapiu, artefiletiku, obnovu a zachovávanieremeselných zručností a tradičných remesiel. Vrámci projektu SPOTS sme realizovali v priestoroch Výmenníka Obrodytvorivé dielne. Pravidelne sa zúčastňujeme tvorivých aktivít nielen na Slovensku ale aj v susednom Maďarsku. Od vzniku OZ sme sa zapojili do týchto projektov:


  projekt:  „Tvorivá dielňa – tvorivý priestor bez hraníc„tvorivé dielne, prednášky, výstavy vo Výmenníku Terasa v Košiciach,MK-7261/2012/3.2 (2012),
  projekt „Pre zdravie psa a jeho pána” –  a projekt Maľovaná hodvábna cesta Terasou”–  podporené MČ KE Terasa, (2012),
  spolupráca s Kultúrnym centrom Košickéhosamosprávneho kraja – Terra Incognita  - X.Tokajské vinobranie v Čerhove – tvorivé dielne, (2012),
  projekt RWE Companius – Maľovaný textil,(2015),
  projekt „Šanca pre Teba” – Šijeme pre radosť  podporené Nadáciou Orange, (2017),
  projekt „Cesta je cieľ“ – vytvárame podnetnýpriestor kombináciou tvorivých a arteterapeutických dielní, 
komunikáciou s koučom vytvárame spoločne priestor na zlepšenie pohľadu na vzniknuté životné situácie a nájdenie vlastných riešení pre účastníkov projektu. (2017 –03/2018).

OZ Tvorivá dielňa spolupracuje pri svojich aktivitách s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Máme záujem pracovať s nimi kvalitne a systematicky. Chceme byť zaujímavou organizáciou pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Želáme si svojou prácou zaujať donorov, partnerov, podporovateľov, lektorov aj verejnosť.


Bezplatné dielne realizujeme vo Výmenníku Šítová v Košiciach. Spolupracujeme s MČ KE Džungľa s komunitným centrom. Partersky spolupracujeme s OZ Usmej sa na mňa, OZ Romalka, OZ Ušité na mieru. 

Z projektov sme spracovali voľne dostupné e-booky:

http://www.oztvorivadielna.sk/files/e-book.pdf

http://www.oztvorivadielna.sk/katalog-z-tvorivych-dielni-2

http://www.oztvorivadielna.sk/prirucka-malovanie-na-hodvab

Tešíme sa na stretnutie  s Vami!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?