Menu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ...

Trvanie výzvy: 21. februára 2018 - 31. októbra 2018

Cieľ výzvy

Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu 13-ročnému Attilovi, ktorému onkologické ochorenie zapríčinilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí, aby si zariadil pracovný kútik a mohol sa samostatne učiť. Zakúpime mu špeciálne osvetlenie, pracovný stôl a stoličku a ďalšie pomôcky.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 16.11.1994

IČO: 31995420

Ulica: Letná 27

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - krajské stredisko Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu Bež so srdcom. Bež so srdcom realizuje Karpatská nadácia a Maratónsky klub v Košiciach ako súčasť Medzinárodného maratónu mieru.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Únia poskytuje podporu nevidiacim a slabozrakým ľudom a umožňuje im žiť plnohodnotný a samostatný život.

13-ročný Attila je jedným z klientov únie. Narodil sa ako prvorodený syn bez akýchkoľvek zdravotných problémov. Na ťažkosti s videním upozornila v 3. ročníku ZŠ učiteľka. Bolesti hlavy viedli k sérii vyšetrení, ktoré odhalili onkologické ochorenie. Nádor na mozgu tlačil na zrakový nerv, čo zapríčinilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí. Attila absolvoval viaceré operácie mozgu. Lekári konštatovali, že nádor nie je možné úplne odstrániť. Nasledovala chemoterapia, v súčasnosti je pod kontrolou lekárov s prognózou možného rastu nádoru.

Attila je dnes siedmak v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Vzdeláva sa integrovane a aby so svojimi kamarátmi dokázal držať krok, využíva kompenzačné pomôcky ako je elektronická čítacia prenosná lupa a počítač s hlasovým výstupom. V triede má svojím potrebám prispôsobené podmienky.

V rámci zbierky Bež so Srdcom, chceme umožniť 13-ročnému Attilovi zariadiť si pracovný kútik, aby si mohol samostatne robiť domácu prípravu do školy. Chceme mu zabezpečiť vhodné kontrasty a osvetlenie, aby ho zrakové postihnutie čo najmenej obmedzovalo.

Umožnite Attilovi rozvíjať sa a plnohodnotne žiť. 

Vašich:

5 € kúpi LED žiarovku do lampy nad stôl

10 € kúpi ergonomickú podložku na stoličku, alebo farebné tapety na vytvorenie kontrastov

20 € kúpi 1 rohovú ochrannú lištu na pracovný stôl, alebo protišmykovú podložku na stôl

25 € kúpi poličku na odkladanie pomôcok

30 € kúpi spoločenskú hru na rozvoj jemnej motoriky, alebo polohovateľnú podložku na čítanie

50 € kúpi led stmievateľnú lampu, alebo rysovaciu súpravu pre nevidiacich, alebo vak do školy na pomôcky

80 € kúpi špeciálnu stoličku

100 € kúpi špeciálny pracovný stôl

120 € kúpi kalkulačku s hlasovým výstupom

Ako smedoteraz pomohli

Poslaním únie je obhajoba a podpora práv osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie rovnakých príležitostí. Snažíme sa o aktivizáciu ľudí so zrakovým postihnutím a o vytváranie podmienok na plnohodnotný a samostatný život a prácu v spoločnosti. Poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálne služby a sociálnu rehabilitáciu. Naše Krajské stredisko Košice zabezpečuje služby v celom kraji (v jednotlivých okresoch sú poradenské miesta). Klientom sa venujeme prevažne individuálne (neraz v domácom prostredí človeka so zrakovým postihnutím),  skupinové formy využívame pri niektorých kurzoch či vyrovnávaní sa s postihnutím.

Úspechom je pre nás každý klient, ktorý sa dokázal vďaka našej pomoci začleniť do spoločnosti a byť jej plnohodnotným členom. Za roky 2015-2017 sme pracovali s 1190 klientmi a urobili sme s nimi 5523 úkonov.Tieto čísla zahŕňajú odbornú prácu s klientom - sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výcviky používania pomôcok, atď. Vďaka našej pomoci sa nevidiaci a slabozrakí dokážu naučiť čítať a písať Braillovo písmo, pohybovať sa samostatne a bezpečne s bielou palicou, prípadne s vodiacim psom, pracovať s optickými a kompenzačnými pomôckami a zdokonaliť sa v sebaobslužných činnostiach.

Pravidelne sa podieľame na vytváraní a pripomienkovaní právnych predpisov a venujeme sa prevencii bariér pre ľudí so zrakovým postihnutím. Realizujeme osvetové podujatia, ako sú napr. fotografická súťaž Cesta svetla, dopravno-výchovná akcia Deň bielej palice, vydávanie OKAmihu s podtitulom Časopis nevidiacich pre vidiacich, či sprievodné podujatia verejnej zbierky Biela pastelka a Štvornohé oči.

Viac informácií nájdete na: www.kosice.unss.sk

Tatiana Winterová, email: winterova@unss.sk; tel.č.: 0905 936 974

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?