Menu

Svetielko Pomoci, n.o.

Trvanie výzvy: 21. februára 2018 - 31. októbra 2018

Cieľ výzvy

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc niekoľkým deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám podľa aktuálnej potreby, hlavne na zabezpečenie ubytovania, stravy a prepravy pre detských onkologických pacientov a ich rodiny.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 16.11.1994

IČO: 31995420

Ulica: Letná 27

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Svetielko Pomoci, n.o.

Svetielko Pomoci, n.o. je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu Bež so srdcom. Bež so srdcom realizuje Karpatská nadácia a Maratónsky klub v Košiciach ako súčasť Medzinárodného maratónu mieru.

Svetielko Pomoci, n.o. pomáha ďeťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám v regióne Košického a Prešovského kraja.

Sme rodičovská organizácia, ktorá vznikla na základe osobnej skúsenosti zakladateľky s onkologickou chorobou a následnou stratou jej jedinej dcéry. Pravidelne a celoročne pomáhame rodinám, ktoré sa ocitnú s dieťaťom na detskej onkológii v Košiciach. Poskytujeme individuálnu prepravu detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti, materiálnu, finančnú a morálnu pomoc, podporu psychológa a sociálneho pracovníka. V roku 2012 organizácia zriadila prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku, ktorý poskytuje domácu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v terminálnom štádiu života.

V súčasnosti pomáhame tiež 9-ročnému pacientovi z Kráľovského Chlmca, ktorého čaká niekoľkotýždňová liečba v protónovom centre v Prahe. Zabezpečili sme pre nich bezplatnú prepravu do Prahy a pre mamku ubytovanie v blízkosti detskej nemocnice v pražskom Motole, aby tam s ním mohla po celý čas byť. Potrebujú však ešte dostatok financií na stravu a hygienické potreby počas ich pobytu v Prahe.

Vašich:

5 € kúpi 1 stravný lístok pre dieťa s onkologickou chorobou

10 € kúpi čistiace prostriedky každý mesiac pre Náhradný domov - ubytovacie zariadenie pre deti s onkologickou chorobou a ich rodičov

15 € kúpi 3 dezinfekčné prostriedky do jedného Balíčka pomoci pre dieťa s onkologickou chorobou

25 € kúpi 5 stravných lístkov do jedného Balíčka pomoci pre dieťa s onkologickou chorobou

50 € poskytne prepravu deťom s onkologickou chorobou v rámci východného Slovenska na 3 dni

100 € zrealizuje jeden prevoz dieťaťa na vyšetrenie alebo kontrolu do BA a späť na východné Slovensko

Ako sme doteraz pomohli

Ťažké ochorenie a strata dieťaťa je pre rodiča tou najhoršou životnou skúsenosťou. Poznáme potreby onkologicky chorých detí a ich rodín a preto dokážeme poskytovať potrebnú a cielenú pomoc.

V Košiciach prevádzkujeme byt, tzv. náhradný domov Ligy proti rakovine. Slúži rodičom onkologicky chorých detí, ktoré podstupujú dlhodobú liečbu, aby nemuseli denne cestovať z veľkej diaľky, prípadne nechať svoje deti v tejto situácii v nemocnici samotné. Minulý rok sme ubytovali 56 osôb, ktoré tu prespali 375 nocí.

Prepravná služba pre deti existuje od roku 2011. V minulom roku sme ich previezli 356 krát a najazdili 86598 km. Deti vozíme z domova na liečbu a opačne, na vyšetrenia do Bratislavy, Brna alebo Olomouca. Za celý rok sme viezli deti do Bratislavy 30 krát.

Detský mobilný hospic aktívne pomáha deťom v terminálnom štádiu choroby a ich rodinám prekonať tie najťažšie chvíle. Tieto deti tak môžu prežiť posledné obdobie svojho života v bezpečnom a láskyplnom prostredí, ktoré im môže poskytnúť len domov a dostávať zároveň všetky potrebné služby, ktoré ich utrpenie zmiernia. Starostlivosťo rodiny pokračuje aj po smrti dieťaťa, pomáhame im prekonať obdobie smútenia. V rámci smútkového poradenstva majú kedykoľvek k dispozícii psychologičku a sociálnu pracovníčku.

Viac informácií nájdete na: www.svetielkopomoci.sk

Mirka Hunčíková, email: svetielkopomoci@netkosice.sk; tel.č.: 0903 821 676

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?