Menu

Perina, ktorá zahreje

Trvanie výzvy: 27. februára 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať finančné prostriedky na zakúpenie nových paplónov, vankúšov a teplých diek pre klientov Pobytových zariadení Útulok Archa a Nocľaháreň Effeta (Gréckokatolícka charita Prešov) nachádzajúce sa v meste Prešov. Denne poskytujeme domov takmer pre 100 ľudí v núdzi , pre ktorých paplóny sú určené.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1996

IČO: 35514388

Ulica: Hlavná 2

Mesto: Prešov

PSČ: 08001

Štát: Slovensko

Príbeh

Perina, ktorá zahreje

Opäť prichádza zimné obdobie, kedy sa na nás obracia väčší počet ľudí v núdzi. Vďaka našim zanieteným pracovníkom sme dokázali v meste Prešov poskytnúť dočasné teplo domova pre vyše 100 ľudí denne, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Aby sme im mohli pomáhať aj naďalej, potrebujeme teraz aj vašu pomoc. Aktuálne nám chýbajú PAPLÓNY, ktoré by počas zimných mesiacov zahriali každého, kto sa na nás obráti.
Vašim darom v hodnote 30 EUR dokážeme zakúpiť 2 nové paplóny, aby sme teplo ktoré my zažívame každý večer, mohli dopriať aj iným. Aj náš paplón dokáže zachrániť ľudský život.


Pani Milka, klientka zariadenia, v jednom rozhovore povedala: "Tu som našla svoj druhý domov. Keď sa ma niekto známy opýta, kde bývam, vždy im poviem pravdu, že doma. Chvála Pánu Bohu, že mám strechu nad hlavou a mám kde spať. Našla som tu skvelých pracovníkov, ktorí sú ochotní pomôcť v každej ťažkej chvíli."

Nielen  pani Milke aj ďalším desiatkam ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej kríze, na ulici alebo bez prístrešia chceme pomáhať. Vieme, že naši zverenci si tento stav občas zavinili vlastným zlyhaním, nezvládnutím krízovej situácii alebo prepadnutím závislosti. Avšak my tu nie sme od toho, aby sme ich súdili, ale našou povinnosťou je núdznym pomôcť sa opätovne postaviť na vlastné nohy. O to sa snažíme každý deň prostredníctvom rôznych sociálnych služieb.

ÚTULOK ARCHA je celoročná pobytová služba, ktorá poskytujedočasný pobyt a ďalšie služby od roku 1997. Našim cieľom je zlepšenie kvalityživota ľudí bez prístrešia a v núdzi.

NOCĽAHÁREŇ EFFETA je nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytujúca krátkodobé pobyty od roku 2010. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestranstiev. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Klientom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

DOM CHARITAS je nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje krátkodobé pobyty od roku 2010. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestranstiev. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Klientom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?