Menu

OZ PUNKÁČI DEŤOM - PUNKÁČI DEŤOM 2018

Trvanie výzvy: 3. apríla 2018 - 29. augusta 2018

Cieľ výzvy

Snažíme sa festival kvalitatívne posunúť na vyššiu úroveň, kedže je však festival hradený bez príjmu zo vstupného (ten je celý venovaný detskej nadácii), tak sa snažíme na realizáciu získať financie z iných zdrojov. Jednou z nich je aj táto zbierka na ľudia ľuďom, ktorá sa nám osvedčila už v roku 2017. Aj vďake nej sa nám podarilo festival zrealizovať a vyzbierať na ňom pre choré deti čiastku takmer 11500€. Za posledné 2 ročníky sa vyzbieralo spolu 27327,5€, ktoré boli odovzdané nadácii Pomoc deťom v ohrození a tá nimi následne podporila rodiny s deťmi v núdzi a v ohrození zdravia alebo života. Naším cieľom je získať 2000 euro, ktorá by bola použitá na propagáciu festivalu. Čím lepšie sa festival dostane do povedomia ľudí, tým je šanca na väčšiu návštevnosť na festivale a tým vyzbieranou vyššou čiastkou na vstupnom pre choré deti. Vyzbieraná čiastka by bola použitá na tieto konkrétne formy propagácie: tlač promo letákov, ktoré budú dobrovoľníkmi rozdávané na partnerských festivaloch v SR a ČR -promo banner v printových médiach na území západného Slovenska - promo spoty v lokálnych rádiach a v regionálnych televíziach - zacielená FB propagácia festivalu, jeho stránky a aktivít vo facebookových kampaniah - tlač bannerov, ktoré budú rozmiestnené pred podujatím na verejných priestranstvách a podujatiach - tlač plagátov, ktoré budú inštalované v autobusoch v trenčianskom kraji.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 4.5.2016

IČO: 50319175

Ulica: Michalská 2339/1

Mesto: Hlohovec

PSČ: 92001

Štát: Slovensko

Príbeh

OZ PUNKÁČI DEŤOM - PUNKÁČI DEŤOM 2018

8. ročník festivalu Punkáči deťom je už nezadržateľne blízko. Tento rok potrebujeme znova aj vašu pomoc pri organizácií festivalu. Aj malý dar nám pomôže pri realizácii tohoto benefičného festivalu a zlepšiť tak kvalitu hudobného zážitku a komfort návštevníkov podujatia.

Festival Punkáči deťom je letný hudobný benefičný festival orientovaný v štýle punk-rock, ska, reggae, rockabilly, ktorý sa koná už odroku 2008.

Cieľom festivalu je priblíženie punkovej subkultúry ľudom, ktorí ju doposiaľ vnímali ako „odpadspoločnosti“ a snaha o pomoc deťom, ktoré ju potrebujú. Chceme spojiť príjemné s užitočným a ukázať ľudom, že aj zábavou sa dá pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú. Výťažok zo vstupného bude venovaný nadácií Pomoc deťom v ohrození, ktorá je zameraná na pomoc chorým, týraným, zneužívaným a postihnutým deťom alebo deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života. Všetky vystupujúce kapely hrajú bez nároku na honorár, čím vyjadrujú podporu festivalu a dokazujú návštevníkom, že aj oni majú srdce a že peniaze pre nich nehrajú hlavnú rolu. Festival si vybudoval svoju tradíciu, nakoľko sa bude konať už ôsmy ročník.

Festival sa uskutoční v termíne 30.8.-1.9.2018 v Opatovciach pri Trenčíne ako v poradí 8 ročník. Vystúpi na ňom počas 3 hracích dní viac ako 40 kapiel. Organizátori dávajú okrem známych kapiel na undergroundovej scéne priestor aj mladým nádejným kapelám, čím sa podieľajú aj narozvoji kultúry na Slovensku.  

Organizátormi festivalu sú nadšenci-dobrovoľníci z celého Slovenska, ktorí obetujú každoročne pre festival svoje dovolenky, čas, energiu a osobné financie. Všetci organizátori sú dobrovoľníci, ktorí to robia bez odmeny. Právnou formou festivalu je OZ Punkáči deťom.

Za posledné 2 ročníky (2016, 2017) sa podarilo na festivale vyzbierať zo vstupného 27327 eur, ktoré boli venované detskej nadácii Pomoc deťom v ohrození (www.pomocdetom.sk). Festival od roku 2017 pomáha aj zvieratkám v núdzi, keď nadviazal spoluprácu s OZ Trenčiansky útulok, ktorý svojimi dobrovoľníkmi pomáha organizačne zabezpečiť parkovisko počas festivalu. Časť financií s príspevkov za parkovanie je venovaná útulku na nákup krmiva pre zvieratká.

Napriek svojim úspechom sa festival každoročne ocitá s finančného hľadiska v existečných problémoch, preto je aj táto zbierka na ww.ludialudom.sk pre nás veľmi dôležitá! Ďakujeme za Vašu podporu.

Dobrovoľníci z OZ Punkáči deťomĎalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?