Menu

Zabráňme úteku nebankovky Provident Financial s.r.o. pred spravodlivosťou

Trvanie výzvy: 15. mája 2018 - 17. júna 2018

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať 1650 eur na úhradu súdneho poplatku za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu voči nebankovke Provident Financial s.r.o., ktorá je momentálne v likvidácii pod názvom Endepro s.r.o.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 4.6.2012

IČO: 42249708

Ulica: Andyho Warhola 33

Mesto: Medzilaborce

PSČ: 06801

Štát: Slovensko

Príbeh

Zabráňme úteku nebankovky Provident Financial s.r.o. pred spravodlivosťou

Nebankovke hrozí pokuta 90 000 eur za klamanie a poškodzovanie práv slovenských spotrebiteľov, ktorí jej dodnes splácajú predražené pôžičky, ktoré môžu byť bezúročné a bez poplatkov.

Nebankovka Provident Financial s.r.o. uzatvárala v čase svojej najväčšej slávy v priemere 4000 zmlúv týždenne. V týchto zmluvách uvádzala nesprávne výpočty nákladov úveru čo podľa platnej legislatívy má za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť zmluvy. 

Za takéto klamanie a poškodzovanie práv spotrebiteľov, hrozí nebankovke pokuta 90 tisíc eur, ktorá v prípade, ak prejde procesom dobrovoľnej likvidácie nebude nikdy právoplatná. Nebankovka s novým názvom definitívne zanikne. 

Je našou povinnosťou podniknúť všetky právne kroky k tomu, aby táto pokuta bola právoplatná. Jedine tak pohľadávky, ktoré predala nebankovka vymáhačskej spoločnosti KRUK nebudu v časti úrokov a poplatkov vymáhateľné. Tisíce finančne negramotných a odkázaných spotrebiteľov ušetria stovky eur. 

info: Splátkovú dohodu s KRUK-om nepodpisujte

Zopár rád a odporúčaní spotrebiteľom

Dosplácal som pôžičku nebankovke Provident Financial chcem naspäť peniaze
O preplatené peniaze sa môžete uchádzať podaním prihlášky do likvidácie nebankovky Provident Financial s.r.o. (Endepro s.r.o.). Prihlásiť si môžete akúkoľvek pohľadávku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Na uplatnenie pohľadávky musíte mať zmluvu a taktiež by ste mali vedieť preukázať celkovo zaplatenú sumu. 

Dosplácal som pôžičku, na vydanie peňazí som podal žalobu o ktorej súd nerozohodol
Pohľadávku uplatnenú v súdnom konaní o ktorej doposiaľ súd nerozhodol je taktiež možné prihlásiť do likvidácie nebankovky. 

Mám rozhodnutie súdu o tom, že mi má Provident Financial vrátiť peniaze ale zatiaľ nevyplatili nič
Do likvidácie nebankovky si prihláste sumu, ktorú vám priznal súd spolu s príslušenstvom a trovami vášho advokáta. 

Ako sa teda prihlásiť, kde nájdem vzor prihlášky?
Nehľadajte vzory. Google ani Facebook nepoznajú vašu situáciu a nevyznajú sa ani v spleti našich zákonov. Prihlášku si nechajte vypracovať Spotrebiteľským Centrom a to vyplnením formulára na www.spotrebitelskecentrum.sk. Registrácia do kampane je podmienená úhradou príspevku, ktorým podporíte tuto výzvu sumou 1,5 eura. 

Ďalšie otázky spotrebiteľov na tému likvidácie nebankovky Provident sme zodpovedali na práva-spotrebiteľa.sk 

Ďalšie informácie ku kampani

Spotrebiteľské Centrum úspešne pôsobí v oblasti ochrany práv spotrebiteľov od roku 2012 pričom sa zameriava na kolektívnu ochranu práv spotrebiteľov. Aktuálne zastupuje viac ako štyri tisíc oklamaných občanov životnou poisťovňou Rapid life a stovky spotrebiteľov poškodených nebankovými subjektmi. 

Aktualizácie

RTVS: Nebankovka na úteku (Občan za dverami)4. jún 2018

O úteku nebankovky Provident Financial s.r.o. v Občanovi za dverami (03:06.2018)

Povedzte nám svoj príbeh či skúsenosť s nebankovkou Provident Financial s.r.o.15. máj 2018

Ste ochotný/ochotná povedať svoj príbeh alebo skúsenosť s nebankovkou Provident Financial s.r.o. na kameru do televíznej reportáže. Napíšte nám svoj príbeh do komentára.  

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?