Menu

Obnova nocľahárne sv. Rafaela

Trvanie výzvy: 8. júna 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

Obnova a doplnenie materiálovo-technického vybavenia Domu charity sv. Rafaela. Chceme zakúpiť: - elektrický sporák - motivácia k príprave jednoduchých jedál v rámci resocializačnej a pracovnej terapie - rýchlovarná kanvica - 2 x celonerezový izolovaný termos - várnica na prepravu stravy - stierky a vymaľovanie priestorov jedálne a nocľahárne

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1996

IČO: 35602406

Ulica: Samova 4

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

Štát: Slovensko

Príbeh

Obnova nocľahárne sv. Rafaela

Zariadenie slúži na pomoc ľuďom bez domova už 10 rokov a vyžaduje si rekonštrukciu a obnovu zariadenia.


V našom Dome charity sv.Rafaela v Nitre poskytujeme sociálne služby zamerané na podanie pomocnej rukyľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám v zmysle zákona č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách.

 V nocľahárni sa osobám poskytuje:

     ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
     sociálne poradenstvo
     utvárajú sa podmienky na vykonanie základnej osobnej hygieny, prípravy avýdaja stravy


 V nízkoprahovom dennom centre zabezpečujeme a utváramepodmienky na:

     prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
    vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
    sociálne poradenstvo
    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
    nevyhnutné ošatenie, obuv,
    úschovu cenných vecí, preventívna aktivita
    resocializačnú a pracovnú činnosť klientov


V roku2017 sme poskytli 9533 nocľahov pre 167 klientov, vydali 2121 obedov a 3948 večerí. Avšak nocľaháreň aj nízkoprahové denné centrum má zastaralé a nedostatočné vybavenie a vyžadujú si obnovu.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?