Menu

Zachráňme Dunaj

Trvanie výzvy: 15. júna 2018 - 15. augusta 2018

Cieľ výzvy

Prostredníctvom tejto výzvy chceme vyzbierať časť finančných prostriedkov potrebných na prípravu environmentálneho dokumentárneho filmu s názvom "Dunaj spútaný v krajine". Samotný film nie je hlavným cieľom, len nástrojom na vytvorenie verejného tlaku na zmenu stavu. Finančné prostriedky vyzbierané od darcov prostredníctvom tohto portálu budú použité na prvú etapu realizácie dokumentárneho filmu, t.j. na filmársku expedíciu (strava, ubytovanie, cestovné, úhrada poplatkov v rezervácií), v rámci ktorej budeme filmovať vzdialenejšie územia po prúde Dunaja. Slovenskú časť rieky už máme dobre zdokumentovanú a pre vysvetlenie iných prístupov, ktoré k rieke uplatňujú iné krajiny potrebujeme takto zdokumentovať a priblížiť ľuďom aj tieto vzdialenejšie úseky rieky. Cieľom je poukázať na potenciál Slovenska a na to ako by to s trochou vôle mohlo raz vyzerať aj u nás.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 4.6.2014

IČO: 42417074

Ulica: Púpavová 25

Mesto: Bratislava

PSČ: 84104

Štát: Slovensko

Príbeh

Zachráňme Dunaj

Na Slovenku sme opakovane svedkami takých situácií, keď sa potrebná zmena fungovania štátnych inštitúcií dosahuje až po tom, čo na ne upozorní dostatočne vysoký počet ľudí, ktorý už ďalej nemožno ignorovať. Preto sa snažíme na túto tému upútať pozornosť aj takýmto spôsobom. Video, film či dokument je dnes nosným nástrojom na komunikáciu s verejnosťou. Občianske združenie OCHRANA PRÍRODY PODUNAJSKA je mimovládnou organizáciou pôsobiacou na úseku ochrany prírody a krajiny, prostredníctvom ktorej by sme radi vytvorili dokument ktorý má ambíciu priblížiť širokej verejnosti túto pomerne zložitú odbornú problematiku.

Rieka Dunaj tvorí neodmysliteľnú súčasť našej krajiny a histórie. Dnes sme bohužiaľ svedkami likvidácie tejto rieky a to hneď viacerými spôsobmi. Odmietame sa ďalej nečinne prizerať ako sa nám táto jedinečná riečna krajina a jej hodnoty strácajú pred očami. Preto by sme aj touto cestou radi upriamili pozornosť na jedinečný fenomén, ktorým Dunaj nepochybne je a na potrebu zastavenia jeho likvidácie našimi štátnymi organizáciami. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?