Menu

Vnučka.sk je RODINA pre osamelých seniorov

Trvanie výzvy: 20. júla 2018 - 20. júla 2019

Cieľ výzvy

Získaná finančná podpora bude použitá na úhradu dopravných nákladov (dobrovoľníčky Vnučky a dobrovoľníčiek Vnučiek za seniormi v rámci celej krajiny, nakoľko poslaním a cieľom je poskytovať všetky služby a návštevy seniorov bezplatne) a tiež na nákup lacných, no funkčných mobilných telefónov pre seniorov (V prípade , že senior/ka nedisponuje komunikačným prostriedkom napr. telefónom - je mnoho takých, má záujem byť v kontakte s Vnučkou priebežne, nielen čakaním na osobnú návštevu v dohodnutom intervale, bude mu tento zakúpený a poskytnutý bezplatne)

Príbeh

Vnučka.sk je RODINA pre osamelých seniorov

Som profesionálna vnučka Janka Danišová a vytváram RODINU pre osamelých seniorov. Mnohí nikoho nemajú, rodina žije ďaleko alebo nejaví záujem. Tento jedinečný projekt pomoci som spustila v októbri 2017 a o spoluprácu v krátkom čase prejavili záujem mestá, obce, média, štátne orgány, domovy pre seniorov, samotní seniori z celej krajiny a susedného Česka. Všetky služby pre seniorov sú BEZPLATNÉ a sú hradené z prostriedkov občianskeho združenia, ktoré som na tento účel spoluzakladala so svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Občianske združenie hradí výdavky pre seniorov vyslovene z príspevkov a darov od ľudí ako Vy - ktorí máte veľké srdce.


JEDNĚHO DŇA ZOSTARNEME VŠETCI
Inšpirácia byť prínosom pre osamelých seniorov prišla v auguste 2016 pri varení gulášu na malej rodinnej besiedke. K babke chodil na návštevu do záhradky osamelo žijúci dedko Tibor, ktorý celé dni tvoril a vytvoril najkrajšiu záhradku široko ďaleko v okolí. „Adoptovaný“ dedko Tibor mi bol priam ako vlastný dedko celé 2 roky, rada som sa s ním rozprávala o živote. Týždeň po stretnutí pri guláši, odišiel dedko Tibor vo veku 76r. navždy. S babkou Ankou sme začali navštevovať jej kamarátky, ktoré z rôznych dôvodov nemali veľký kontakt s okolím …

Do príbehu vstupuje kamarátka Nika, ktorá má vzdelanie v sociálnej oblasti a s ktorou som založila občianske združenie. Realizovali sme aj detské tábory hradené sponzormi pre deti zo sociálne slabých rodín či detských domovov a začali sme podporovať aj útulky pre zvieratá, s mnohými dodnes spolupracujeme.

Pocit osamelosti je veľmi ničivý jav a vzniká často ako následok straty kontaktu s blízkymi z rôznych dôvodov  napr. zmena bydliska, práce, odsťahovanie, zaneprázdnenosť, či straty kontaktu s priateľmi, spoločenským životom, alebo verejnosťou. Takíto ľudia sa potom trápia v depresiách bez ľudského kontaktu – zabudnutí, opustení či už vo svojich bytoch, domoch alebo domovoch dôchodcov, nemajú sa s kým porozprávať, nikto sa o nich nezaujíma, nekontaktuje, nenavštevuje … Rovesníci väčšinou majú rovnaké problémy.

VNUČKA efektívne rieši osamelosť ľudí, ktorí sú dočasne alebo dlhodobo izolovaní od spoločnosti alebo verejnosti napr.  osamelí seniori, imobilní či inak handicapovaní občania, ako aj pacienti v nemocnici či doma pripútaní na lôžko. Eliminovanie pocitu osamelosti a vytvorenie dobrej nálady prameniacej z úprimného záujmu o samotného osamelého človeka, je realizované empatickými dobrovoľníčkami občianskeho združenia tak, že pravidelne telefonujú a navštevujú babičky a deduškov, čím prispievajú k  vytváraniu pocitu potrebnosti a súdržnosti „rodiny“, aktívne sa zaujímajú o potreby, starosti, radosti, prípadne idú spolu na výlet, návštevu rodiny, do kaviarne, na nákup alebo len tak na prechádzku, prispôsobia sa predstave trávenia spoločného času. Mnohí sa radi vzdelávajú s novou technikou, učíme sa spolu pracovať na počítači, poznávame facebook a komuniikujeme aj touto modernou formou nielen spolu ale aj so svetom.

Cieľom týchto opatrení - návštev a telefonátov je zlepšiť postavenie seniorov a ich vnímanie v spoločnosti, pretože záujem o ich svet je minimálny. Tento fenomén sa v konečnom dôsledku týka nás všetkých a zmenou myslenia, vnímania starých ľudí v spoločnosti, najmä tých osamelých a doslova opustených, je možné  nielen spríjemniť im jeseň života vytvorením pocitu súdržnosti RODINY cez stretnutia, telefonáty s Vnučkou ale dosiahnuť aj lepšie vzájomné medzigeneračné prepojenie so vzájomnou potrebou sa vídať, stretávať, komunikovať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?