Menu

Handbike pre Indiho

Trvanie výzvy: 1. augusta 2018 - 1. augusta 2019

Cieľ výzvy

Vyzbierať pre Indiho 1000€ na zakúpenie bicykla na ručný pohon - hanbike.

Príbeh

Handbike pre Indiho

Ľuboš Kondela, priateľmi nazývaný Indi, je človek, ktorý napriek svojmu hendikepu - obmedzenej pohyblivosti zapríčinenej DMO - vedie plnohodnotný život po všetkých stránkach. Je otcom troch krásnych detí, je živiteľom svojej rodiny, je aktívnym športovcom a dobrým priateľom. Okrem parašportov - boccia a rugby na vozíku - sa v poslednom čase venuje aj cyklošportu - zapožičaný handbike využíva na turisticko rekreačné, ale aj športové a praktické účely. Skúsenosť s hanbikom mu rozširuje možnosti zmysluplného života. Pomôžte Indimu nadobudnúť vlastný handbike a prispejte tým k zlepšeniu jeho života.

Indiho príbeh vám sprostredkúvam jeho vlastnými slovami:

    Volám sa Ľuboš Kondela, narodil som sa 1. 9. 1978 v Dolnom Kubíne, momentálne bývam aj s rodinou v Martine. V dôsledku prekonania detskej mozgovej obrny mám od detstva obmedzenú pohybovú schopnosť. Ťažká a nekoordinovaná chôdza mi spôsobuje problémy v každodennom živote predovšetkým pri prekonávaní väčších vzdialeností.

    I napriek tomuto handicapu som sa snažil za pomoci rodiny a priateľov zapojiť do života spoločnosti. Už 10 rokov pracujemv DKI Plast, s. r. o.  Okrem toho sa venujem športovým aktivitám boccia - hrávam za klub OMD Farfalletta Žilina - a vozičkárskemu ragby.

    Od jesene 2015 ku športom, ktorým sa venujem aktívne, pribudla cyklistika pre vozičkárov, ktorú som si vyskúšal na špeciálnom bicykli pre vozičkárov tzv. handbike. Ide vlastne o bicykel poháňaný rukami. Doteraz som mal možnosť používať zapožičaný Handbike od Slovenského výrobcu VIPERA BIKE z Podbrezovej. Používanie zapožičaného handbiku mi ukázalo nové obzory - jednak v praktickom živote - možnosť presúvať sa na dlhšie vzdialenosti bez použitia auta, ale aj zdravotné a športové - zlepšenie celkovej telesnej kondície, turisticko-rekreačné vyžitie, ale aj možnosť zlepšovať sa a zapojiť sa do športového diania v cyklistike.

    Popri športových aktivitách sa predovšetkým venujem svojej rodine a zamestnaniu. Som otcom troch detí a voľný čas spolu prežívame okrem iného aj bicyklovaním v prírode. Handbike sa tak stal pre mňa pomôckou, ktorá celej našej rodine umožňuje zmysluplne tráviť spoločné chvíle.
 
    Zakúpením bicykla na ručný pohon a jeho používaním sa zmierni môj handicap, zlepší sa môj zdravotný stav, kondícia, zvýši sa moja samostatnosť a dosiahnem neuveriteľnú voľnosť pohybu. Aktívnym spôsobom života sa tak chcem podieľať na mojej fyzickej, psychickej a sociálnej pohode, ale tiež pohode mojej rodiny.

    U nás i vo svete sa handbike stal atraktívnym a vyhľadávaným športom. Jeho obľuba rastie hlavne pre väčšiu mobilitu a rýchlosť, ktorá sa dosahuje s čo najmenšou námahou.

    Handbike je vyrábaný na mieru, musí byť prispôsobený každému jednotlivcovi podľa jeho postihnutia a potrieb. Cena týchto bicyklov sa v základnom prevedení pohybuje od 2 500 € a po úprave až 3 500€. Kvôli finančnej náročnosti si prostriedky musím zaistiť od sponzorov, pretože moje finančné možnosti sú značne obmedzené. Z tohto dôvodu sa obraciam na Vás so žiadosťou o finančnú výpomoc.

    Mojím cieľom je byť úspešný v tom, čomu sa usilovne venujem a čo mám rád. Šport mi pomáha vážiť si seba samého, pomáha mi v tom, aby som svoj telesný handicap len pasívne neprijímal, ale aby som aktívne pracoval s danosťami, ktoré mám. Je to moja najobľúbenejšia aktivita, výborný spôsob relaxácie a regenerácie. Je to svet, ktorý mi otvára nový rozmer a nové možnosti.

    Verím, že vás môj príbeh zaujme a vopred vám ďakujem za akúkoľvek podporu.

    Ľuboš Kondela (Indi)


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?