Menu

Pastelkový most

Trvanie výzvy: 26. júla 2018 - 31. augusta 2018

Cieľ výzvy

poštovné na zaslanie pasteliek a papierov - zabezpečiť pre 1800 detí, ktoré sa ocitli bez možnosti vzdelávať sa v utečeneckom tábore Moria na ostrove Lesbos, pastelky a papiere - základný materiál potrebný k tomu, aby ich dobrovoľníci mohli učiť čítať, písať a počítať.

Autor výzvy

Príbeh

Pastelkový most

Právo na vzdelanie patrí všetkým deťom. Bez výnimky. Pomôžme spolu deťom, ktoré ho nemajú.

Pastelky. Obyčajná vec, ktorá spája svet detí so svetom dospelých, svet imaginácie s realitou... Môžu spájať aj niečo viac? Môžu byť mostom k vedomostiam? K poznaniu a spolupatričnosti? Môžu! Pred časom mi písala moja  známa  Eva Zahradníčková o deťoch, ktoré by sa chceli učiť, ale nemajú tú možnosť. A rozhodla sa, že to zmení. A tak si vzala dovolenku a spou so svojimi vlastnými deťmi vycestovala priamo medzi ne. Do Grécka (znie to ako dovolenka, však? ), do tábora Moria  na ostrove Lesbos, kde je 7.500 ľudí, z toho 1.800 detí a to nariek tomu, že jeho ofiicálna kapacita je o 5.000 ľudí menej. Pri predstave takého obrovského počtu detí bez možnosti učiť sa, sa mi zatočila hlava.  Skvelá správa je, že utečenecký tábor Moria umožňuje vstup dobrovoľníkov. Tiež to, že priamo v tábore je mnoho vzdelaných ľudí, ktorí sa s radosťou začali tvoriť spolu s dobrovoľníkmi vzdelávacie skupiny priamo v tábore a učia deti, ktoré by za normálnych okolností už chodili do školy, čítať, písať a počítať. V Morii totiž možnosť chodiť do školy nemajú. Žiadnu

A tu prichádzajú na rad pastelky. Tá obyčajná vec, ktorá nás všetkých spája s detstvom a poznaním - a oni ich nemajú. Preto sme vymysleli a dúfam, že spolu naplníme výzvu Pastelkový most - most, ktorý nás obrazne spojí s týmito deťmi a reálne bude pre tieto deti mostom ku ich vzdelaniu. 

V tábore je 1800 detí, ktoré v menších skupinách dobrovoľníci učia čítať a písať. Aby to mohli robiť a tiež, aby to deti, ktoré inak trávia väčšinu svojho času v stanoch, mohli precvičovať a naozaj sa učiť, potrebovali by sme dostať papiere a pastelky ku každému z nich. Dokážeme to? 

Paradoxom pri tejto výzve je, že väčšou výzvou ako vyzbierať samotné pastelky je získať finančné zdroje na ich droučenie k deťom- to je najúspornejšie možné formou poštovej zásielky, ktorú ale chceme odoslať rýchlo- v čase, kým sú tam ešte dobrovoľníci a funguje ich adresa  s POstE restANTE doručením- tak máme istotu, že pastelky pôjdu priamo deťom a tie sa budú môcť aj vďaka nim vzdelávať - cca do 17.8.2018, čo je náš časový limit, v ktorom sa vieme zbierke a odosielaniu naplno venovať.

Pre  Vašu predstavu množstva:

- cca 1000 pasteliek = cca 7kg. 

-Jeden balík, ak by neobsahoval nič iné, by pri hmonosti 20kg obsahoval cca 2860 ks pasteliek. Je však potrebné, aby obsahoval aj papiere a pár drobností, ktoré deti podporia vo vzdelávaní sa... 

-Takže sme vypočtali, že ak chceme každému z tých 1800 mohlo doručiť jednoduchú základnú sadu pasteliek+ ceruzku s gumou + papiere, potrebujeme odoslať cca 12 zásielok  po 20 kg  (spolu 780€ poštovné).

Vyzbieraná suma bude použitá prioritne na poštovné (jedna 20kg zásielka do Grécka, do tbora Moria stojí 65 eur) - zaslanie učebných materiálov deťom. V prípade vyšej sumy, ako je potrebné na poštovné bude nakúpený a zaslaný ďalší učebný materiál - zošity, papiere, perá...

Ďakujeme za akúkoľvek čiastku, ktorou túto aktivitu podporíte.

Ak ju chcete podporiť priamo tvorením patelkového mosta, samotnú jeho výzvu a  adresu na zasielanie pasteliek, pier, ceruziek, zošitov, papierov... nájdete na :

https://pohodovo.sk/pastelkovy-most/


A nakoniec - ak poviem, že podporíte vzdelávanie, nepredstavujte si, že Váš dar pôjde "škole"- tej ustanovizni, ktorú si pod týmto pojmom predstaví každý z nás. Také niečo v Morii zatiaľ nie je možné, i keď dobrovoľníci už na tom pracujú. Pastelky umožnia vzdelávať sa deťom v tábore tak, ako sa len dá - dostanú sa priamo k deťom, ktoré sa stretávajú v skupinkách s dobrovoľníkmi, ktorí ich učia.

Začiatky vyučovania , prvá vzdelávacia skupinka v tábore, Fotka dobrovoľníčky Evy Zahradníčkové, zdroj: https://www.facebook.com/eva.zahradnickova.75/posts/10209276864958052


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?