Menu

Prosím o pomoc pre moju ťažko chorú dcérku

Trvanie výzvy: 7. septembra 2018 - 7. septembra 2019

Cieľ výzvy

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie motorového vozidla pre potreby mojej zdravotne postihnutej dcérky.

Autor výzvy

Príbeh

Prosím o pomoc pre moju ťažko chorú dcérku

Obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie finančnej pomoci pre ťažko postihnutú dcérku, na kúpu auta. Ďakujem.


Prajem každému pekný deň. Petruška je moja dcéra, od narodenia má ťažký stupeň DMO, nerozpráva, nechodí, je ťažký autista, prijíma len mixovanú stravu cez striekačku, má ťažké epileptické záchvaty, je plne odkázaná na moju 24-hod. opateru, preto sa nemôžem zamestnať. Petruškin ťažký zdravotný stav jej nedovolil sa naučiť ani jednoduchým hygienickým návykom. Petruška trpí výraznými poruchami správania a máva záchvaty agresivity. Nemá zákonný nárok na štátny finančný príspevok na motorového vozidlo, na ktoré je plne odkázaná pri všetkých lekárskych vyšetreniach a aktivitách mimo domácnosť. Motorové vozidlo je pre nás nevyhnutnosť, pretože dcérka nemôže ani s doprovodom používať prostriedky verejnej dopravy, má velký strach z neznámych ľudí a prostredia, ktorý sa prejavuje nepokojom, ťažkými zachvatmi. Veľmi pekne ďakujem zo srdca za každú pomoc.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?