Menu

Prosím o pomoc pre ťažko chorú dcérku Petrušku

Trvanie výzvy: 7. septembra 2018 - 7. septembra 2019

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie motorového vozidla pre potreby mojej zdravotne postihnutej dcérky.

Príbeh

Prosím o pomoc pre ťažko chorú dcérku Petrušku

Obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie finančnej pomoci pre ťažkopostihnutú dcérku, na kúpu auta.


Prajem všetkým pekný deň. Petruška je moja dcérka, od narodenia má ťažký stupeň DMO, nerozpráva, nechodí, je ťažký autista, prijíma len mixovanú stravu cez striekačku, má ťažké epileptické záchvaty, je plne odkázaná na moju 24-hod. opateru, preto sa nemôžem zamestnať. Vzhľadom na svoj ťažký stav sa nedokázala sama naučiť ani jednoduchým hygienickým návykom. Petruška trpí výraznými poruchami správania a máva záchvaty agresivity. Nemá zákonný nárok na štátny finančný príspevok na motorového vozidlo, na ktoré je plne odkázaná pri všetkých lekárskych vyšetreniach a aktivitách mimo domácnosť. Motorové vozidlo je pre nás nevyhnutnosť, pretože dcérka nemôže ani s doprovodom používať prostriedky verejnej dopravy, má velký strach z neznámych ľudí a prostredia, ktorý sa prejavuje nepokojom, ťažkými zachvatmi. Veľmi pekne ďakujem zo srdca za pomoc.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?