Menu

Prosím o pomoc pre ťažko postihnutú dcérku ...

Trvanie výzvy: 7. septembra 2018 - 7. septembra 2019

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie motorového vozidla pre potreby mojej zdravotne postihnutej dcérky.

Príbeh

Prosím o pomoc pre ťažko postihnutú dcérku Petrušku

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc ťažkopostihnutej dcérke.


Prajem všetkým pekný deň. Moja dcérka sa volá Petruška, má 32 rokov, od narodenia má ťažký stupeň DMO, nerozpráva, nechodí, je autista, má ťažký stupeň reumy, prijíma len mixovanú stravu cez striekačku, má ťažké epileptické záchvaty, je plne odkázaná na moju 24-hod. opateru, preto sa nemôžem zamestnať. Vzhľadom na svoj ťažký stav sa nedokázala naučiť ani jednoduchým hygienickým návykom. Petruška trpí výraznými poruchami správania a máva časté záchvaty agresivity. Nemá zákonný nárok na štátny finančný príspevok na motorového vozidlo, na ktoré je plne odkázaná pri všetkých lekárskych vyšetreniach a aktivitách mimo domácnosť. Motorové vozidlo je pre nás nevyhnutnosť, pretože dcérka nemôže ani s doprovodom používať prostriedky verejnej dopravy, je neprispôsobivá, má obavu z neznámeho prostredia, ktoré sa prejavuje nepokojom, veľkým stresom, s možnosťou byť agresívna a veľmi hlučná. Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek pomoc.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?