Menu

Auto pre aktivity misie rehoľných sestier CJ v ...

Trvanie výzvy: 20. septembra 2018 - 20. decembra 2018

Cieľ výzvy

Pre aktivity nášho O.Z. Jarovnice, kedy s Rómami chodievame aj mimo našej osady – odvážanie a privážanie na duchovné obnovy, k vlaku a od vlaku študentov, žien na školenia, do kina, na výlet a pod.., potrebujeme auto, ktoré bude výlučne určené pre činnosť O.Z. Jarovnice. Doteraz sme nákupy na obnovy a odvozy detí, mladých a starších na rôzne školenia, prijímacie pohovory, rôzne akcie a pod., realizovali s naším osobným autom – autom sestier CJ, ktoré je však už v opotrebovanom stave a absolvovanie dlhších ciest, je s ním pre všetkých v ňom cestujúcich, rizikové. Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu pre zakúpenie nového auta pre aktivity a potreby O.Z.Jarovnice. Rómovia si na rôzne aktivity nielen vecne, ale aj finančne prispievajú, časť nákladov na potraviny, ubytovanie, naftu platíme my a druhú časť oni.

Príbeh

Auto pre aktivity misie rehoľných sestier CJ v Jarovniciach

Sme tri rehoľné sestry Congregatio Jesu a už 7 rokov pracujeme dobrovoľne v rámci svojho voľného času a popri našich hlavných zamestnaniach v rómskej osade Jarovnice. Organizujeme a realizujeme rôzne činnosti a momentálne potrebujeme Vašu podporu a pomoc pri zakúpení auta, ktoré bude slúžiť na aktivity O.Z.Jarovnice.


Sme tri rehoľné sestryCongregatio Jesu a už 7 rokov pracujeme dobrovoľne v rámci svojho voľného časua popri našich hlavných zamestnaniach v rómskej osade Jarovnice. Keďže nie smeštátom financované ako kňazi, dve sme zamestnané ako učiteľky a jedna akoasistent terénneho pracovníka, naše finančné výdavky pokrývajú energie na chodnášho domu a pastoračného centra, potraviny, ako aj podporu našich sestier, ktoréako dobrovoľníčky pracujú na misiách v Rusku, či Ukrajine.  Pre podporu aktivít, ktoré už 7 rokovrealizujeme medzi Rómami ako misionárky, sme oživili "spiace" O. Z. Jarovnicea úspešne získali a zrealizovali viacero projektov. Naše aktivity zahŕňajúsociálnu, edukačnú a pastoračnú činnosť a viac sa o nich môžetedozvedieť aj s facebooku: Sestry CJ Jarovnice. Ročne sa na našich voľno-časovýchaktivitách zúčastní približne 260-300 detí a mladých a okolo 100dospelých Rómov, ale aj Slovákov. V rámci nášho Občianskeho združeniarealizujeme základné sociálne poradenstvo, humanitárnu pomoc, vediemedobrovoľníkov, umožňujeme naším dobrovoľníkom odpracovať si u násdostatočný počet hodín pre aktivačný príspevok, vedieme voľno-časové aktivity(tanečné, divadelné, hudobné krúžky spevu a gitár, krúžok počítačov,angličtiny, doučovania slovenského jazyka a matematiky, šikovných rúk, či krúžoks malými deťmi), ako aj pastoračnú činnosť (prípravu k sviatostiam,biblické a lektorské stretnutia s rómskymi a slovenskými ženami,akadémie a muzikály pri rôznych sviatkoch vo farnosti, roznášanieEucharistie chorým v osade a v dedine počas nedieľa sviatkov). Okrem toho umožňujeme študentom slovenských aj českýchvysokých škôl absolvovať v našom O.Z. Jarovnice prax, príležitostneorganizujeme prednášky s rôznym zameraním (obchodovanie s ľuďmi,manželská komunikácia, zdravotné poradenstvo, plánované rodičovstvo)a pravidelne organizujeme výlety, súťažné dni a duchovné obnovy prevšetky vekové kategórie našich Rómov, aj Nerómov. Pravidelne sa zúčastňujeme ajna rôznych pútiach (Gaboltov, Krakov) a s muzikálmi, ktoré tvorímev dedine, ale aj v osade, vystupujeme v rôznych farnostiacha na rôznych festivaloch (Gaboltov, Prešovský rómsky festival, Košice,Svidník, Nižná Šebastová a pod.). Príležitostne chodievame s deťmia mladými do kina, na bowling, do knižnice, či na dni otvorených dvería pod.. Každoročne sa zúčastňujeme na vianočných trhoch, kde nás príjmefarnosť Teplická a umožní nám ponúknuť výrobky našich žien a dievčatza dobrovoľné príspevky, ktoré slúžia na činnosť nášho O.Z.. A práve pretieto aktivity mimo našej osady – odvážanie a privážanie na duchovnéobnovy, k vlaku a od vlaku študentov, žien na školenia, do kina, navýlet a pod., potrebujeme auto, ktoré bude výlučne určené pre činnosť O.Z.Jarovnice. Doteraz sme nákupy na obnovy a odvozy detí, mladých a staršíchna rôzne školenia, prijímacie pohovory, rôzne akcie a pod., realizovalis naším osobným autom – autom sestier CJ, ktoré je však už v opotrebovanomstave a absolvovanie dlhších ciest, je s ním pre všetkých v ňomcestujúcich, rizikové. Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu prezakúpenie nového auta pre aktivity a potreby O.Z.Jarovnice. Rómovia si narôzne aktivity nielen vecne, ale aj finančne prispievajú, časť nákladov napotraviny, ubytovanie, naftu platíme my a druhú časť oni.

Máme možnosť odkúpiť auto, ktoréje 4,5-ročné, má odjazdených 146 000  kma ide o Škodu Rapid, fotografie prikladáme. Auto slúžilo doteraz nacestovanie po SR a privážalo aj humanitárnu pomoc do Jarovníc. Ponúkajú nám hoza 5 500 Eur a keďže máme k dispozícii len 1 300 Eur,žiadame Vás týmto o finančnú podporu a pomoc, aby sme ho mohlizakúpiť. Zároveň Vám vopred ďakujeme za Vašu podporu a zahŕňame Vás donašich večerných modlitieb.


Aktualizácie

Chýba nám už iba 70 €. Ďakujeme všetkým našim darcom.8. nov 2018

Upravili sme doteraz vyzbieranú sumu, pretože nám jedna pani na náš účet O.Z. Jarovnice darovala na kúpu auta 500 Eur. Veľmi pekne jej ďakujeme a tak sa nám upravila aj celková suma, ktorú potrebujeme. Ďakujeme všetkým našim darcom a veríme, že zvyšných 70 Eur sa nám podarí vyzbierať. S úctou Vaše sestry CJ Jarovnice.


Ďalšie informácie

Facebook
Sestry CJ Jarovnice

Web
www.congregatiojesu.com

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?