Menu

Brezno - dobrovoľnícka klubovňa "tu SOM"

Trvanie výzvy: 1. novembra 2018 - 31. októbra 2019

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je najmä pomôcť nám splácať kávovar a mlynčeky, ktoré bolo nevyhnutné zakúpiť, aby sme mohli ponúkať ozaj kvalitné občerstvenie. Mesačná splátka je 72 eur, ešte 1.5 roka. V prípade vyššej sumy darov budú peniaze použité výlučne na rozvoj klubovne a jej aktivít.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.12.2016

IČO: 50631551

Ulica: Nám. M.R.Štefánika 32

Mesto: Brezno

PSČ: 97701

Štát: Slovensko

Príbeh

Brezno - dobrovoľnícka klubovňa "tu SOM"

Aj s vašou pomocou sme otvorili priestor prijatia pre každého, v ktorom ceny neurčujú, pre koho je určený (lebo žiadne ceny nemáme :) )

Túžba a potreba komunitného priestoru bola v Brezne už dávno. Pred 2 rokmi vznikla konkrétna myšlienka, pred rokom sa začala realizovať a už mesiac je klubovňa otvorená. Ponúka miesto prijatia a oddychu pre všetky vekové kategórie. K tomu knižnička, detská tvorivá stena, gitara, pravidelný program, modlitbové úmysly a kvalitné občerstvenie. To všetko vám ponúknu dobrovoľníci. Ceny nemáme, hostia sú pozvaní prispieť anonymným darom do pokladničky toľko, aby to bolo fér na náklady klubovne a zároveň pre ich peňaženku. Tak vznikol priestor, kde cena nerozhoduje, pre koho je určený. Tento spôsob tiež podporuje uvedomenie si spoločnej zodpovednosti za dielo. Určite príďte zažiť :) A mimochodom... hľadáme aj dobrovoľníkov ;) budeme vďační, ak by ste o niekom vedeli...

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?