Menu

Voda pre močiare

Trvanie výzvy: 19. decembra 2018 - 31. marca 2019

Cieľ výzvy

Načerpať vodu do 3 vysýchajúcich mokradí s výmerou 25 ha v Medzibodroží, ktoré sú významným hniezdiskom vodného vtáctva.

Príbeh

Voda pre močiare

Pomôžte načerpať vodu do močiarov v Medzibodroží, ktoré predstavujú jedny z najvýznamnejších hniezdísk vzácnych druhov vtáctva na Slovensku a sú silne zasiahnuté vysychaním.

Mokrade, v minulosti prekypujúce  životom, sú vzácnym a ohrozeným ekosystémom, ktorý nám mizne pred očami. V minulosti sme mokrade zasypávali,odvodňovali, rieky ohrádzovali, ich ramená odrezali od prítokov. Nevyhlo sa to ani Medzibodrožiu. Tento jedinečný kraj   je navyše v súčasnosti silne postihnutý  nedostatkom zrážok a výrazným suchom. Mokrade stratili vodu, močiare vyschli.  Kolónie volavkovitých vtákov začali miznúť,ohrozené druhy ubúdať. Nejedná sa len o vtáky, ale celý mokraďný ekosystém: rastliny, hmyz,  ryby, žaby...  Bez vody nikto neprežije.

Nedopusťme úplné vyschnutie Medzibodrožia!Môžeme to zastaviť, pomôžete nám?

Preto sa snažíme dostať vodu späť. Nie vždy to ide úpravou kanálov,  stavidiel a napúšťaním. Do niektorých lokalít je potrebné vodu jednoducho načerpať. Vieme ako na to, máme výkonné čerpadlá a rúry, traktor na prevoz techniky. Máme  ľudí ochotných stráviť pár týždňov koncom zimy v terénnych podmienkach pri obsluhe čerpadla. Potrebujeme, ale financie na nákup pohonných hmôt do čerpadiel.

S Vašou pomocou sa nám podarí život v mokradiach opäť obnoviť a udržať  hniezdiská volavkovitých vtákov ktoré sú jedinečné nielen v Medzibodroží, ale hniezdi tu aj väčšina celoslovenských  populácií.

Ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?