Menu

Pomoc chorým deťom, podpora ošetrovne

Trvanie výzvy: 19. júna 2012 - 19. júna 2013

Cieľ výzvy

S Vašou pomocou chceme zabezpečiť znevýhodneným deťom prístup k zdravotnej starostlivosti a tak predísť zbytočným úmrtiam v dôsledku liečiteľných chorôb. S Vašou pomocou zabezpečíme zdravie detí, ktoré sa tak budú môcť sústrediť na učenie a budovať pre seba lepšiu budúcnosť.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.6.2012

IČO: 31747493

Ulica: Dobšinského 14

Mesto: Bratislava

PSČ: 81105

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc chorým deťom, podpora ošetrovne

S Vašou pomocou môžeme zabezpečiť deťom aspoň základnú zdravotnú starostlivosť. S Vašou pomocou môžeme pomôcť predísť zbytočným úmrtiam detí na ochorenia, ktoré sa dajú bežne liečiť.

Budíte sa v noci na plač Vášho dieťaťa. Od včera má horúčku, ktorá neustupuje. Jeho plač neutícha, a Vy viete, že potrebuje rýchlo lieky. V panike voláte susedov, ktorí majú tiež deti. Nevedia Vám pomôcť. Potrebujete rýchlo konať, nikde nablízku však nie je lekár.

V panike pribehnete do školy a hľadáte niekoho, kto Vás oboch odvezie do najbližšej nemocnice. Pätnásť kilometrov sa odrazu zdá ako nekonečná vzdialenosť. Po dlhej ceste je Váš drobček už úplne vyčerpaný, ťažko dýcha. V tejto nemocnici Vás ale neošetria, celý personál štrajkuje. V beznádeji čakáte na lekára, kým Vám dieťa leží v náručí. Po niekoľkých hodinách to vzdávate a hľadáte odvoz do hlavného mesta, do väčšej nemocnice. Aj keď sa veľmi ponáhľate a hľadáte lekára, ktorý by sa o Vás postaral, aj v ďalšej nemocnici je štrajk. Krátko po príchode, napriek Vašej snahe Vám dieťatko umiera v náručí.

Znie to ako príbeh zo smutného filmu? Bohužiaľ je to príbeh, ktorý nás veľmi zarmútil pri našej poslednej návšteve Školy Sv. Anny v Keni. Wangari, dievčatko zo základnej školy, aj napriek rýchlemu prevozu do nemocnice zomrelo na maláriu.

Napriek tomu, že malária sa dá úspešne liečiť, ak sú včas podané lieky, stále je častým dôvodom úmrtia v rozvojových krajinách. Wangari umrela, pretože nebola včas ošetrená. Jej smrť bola obrovský šok pre jej rodinu a celú školu. Deti nehovorili o ničom inom a mnohé z nich to vyľakalo.

Rozhodli sme sa, že musíme konať a v čo možno najkratšom čase vybudovať ošetrovňu pre Školu Sv. Anny, ktorá pomôže nielen deťom, ale aj okolitej komunite. Nechceme, aby sa opakoval prípad Wangari. Chceme, aby mali deti zabezpečenú aspoň základnú zdravotnú starostlivosť. Aj s Vašou pomocou môžeme pomôcť predísť zbytočným úmrtiam.

Škola Sv. Anny je jedinečnou školou v Keni, pretože ako jedna z mála poskytuje kvalitné vzdelanie a starostlivosť deťom osirelým v dôsledku ochorenia AIDS. V súčastnosti navštevuje základnú školu 240 detí a Sv. Anna podporuje ďalších 50 v štúdiu na strednej a vyššej odbornej škole.

Prítomnosť zdravotnej sestry na území školy bude veľkým prínosom pre deti a ich rodiny, ktoré tak budú mať prístup k okamžitej základnej zdravotnej starostlivosti v prípade choroby. Pre rodiny postihnuté HIV/AIDS bude umožnený prístup k niektorým liekom (napríklad ARV) a testovaniu. Celkovo odhadujeme, že viac ako tisíc ľudí bude mať prístup k tejto ošetrovni.

Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených ľudí. Na Slovensku pôsobí už od roku 1995 a v súčasnosti v rámci programu Malaika pomáha ľuďom v Keni, Etiópii a Južnom Sudáne. Projekt kliniky poskytujúcej zdravotnú starostlivosť deťom a ich rodinám už Nadácia Integra prevádzkuje v Etiópii v centre Bishoftu.

Kontakt:

Jana Bieliková | Marketing Director
Nadácia Integra | Dobšinského 14 | 811 05 Bratislava
tel.: +421 2 5720 3510 | fax: +421 2 5720 3516
mobil: +421 911 988 744
www.integra.sk| www.malaika.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?