Menu

Neseparujte nás! Podporte zapojenie detí a dospelých ľudí so svalovou dystrofiou medzi ostatných

Trvanie výzvy: 19. júna 2012 - 30. septembra 2012

Cieľ výzvy

Žiadame o finančnú podporu, ktorá bude použitá na úhradu časti nákladov na ubytovanie a stravu dystrofikov počas integračného pobytu a na kúpu 2 sád boccia loptičiek, ktoré potrebujeme na zorganizovanie turnaja počas tohto pobytu. Integračný pobyt sa bude konať v termíne od 11. do 14. októbra 2012.

Príbeh

Neseparujte nás! Podporte zapojenie detí a dospelých ľudí so svalovou dystrofiou medzi ostatných

Svalová dystrofia. Postupne sa zhoršuje. Nedá sa to zastaviť. Neexistuje na ňu liek. Postihuje nielen dospelých, ale aj deti. Nehybnosť. Odkázanosť na pomoc. Vylúčenie. Ale my nechceme, aby život našich členov so svalovou dystrofiou bol práve o týchto slovách. Rady a užitočné informácie, svojpomoc, priatelia, oddych, tvorivosť, športové zápolenie, nádej, optimizmus. Síce podporovaný, ale plnohodnotný a nezávislý život.
Naopak, naplniť tieto pojmy chceme zorganizovaním intenzívneho 3 - dňového integračného pobytu pre spolu 120 detských a dospelých členov a ich rodinných príslušníkov a asistentov v bezbariérovom hoteli v Piešťanoch.
Potrebujeme vašu finančnú podporu, spolu nazbierať 3 100 €. Prostriedky budú použité na nepokrytú časť nákladov na pobyt. Ľudia so svalovou dystrofiou ďakujú.

Svalová dystrofia je závažné a nevyliečiteľné ochorenie svalov celého tela, dôsledky ktorého pociťuje nielen samotný človek s postihnutím, ale aj jeho najbližší. Ochorenie spôsobuje imobilitu, nutnosť používať vozíky a ďalšie rozmanité pomôcky. V sociálnej oblasti znižuje možnosti dystrofika vzdelávať sa, uplatniť sa v zamestnaní, kvôli bariéram má obmedzený prístup ku kultúre či športu. Jeho zapojenie do spoločnosti je veľmi sťažené. Je ohrozený izoláciou aj sociálnou núdzou.

Členovia organizácie, takmer všetci na vozíkoch, majú kvôli nárokom na bezbariérové prostredie a slabú sociálnu situáciu, v ktorej žijú, minimálne možnosti zúčastniť sa rekreačných alebo iných pobytov. Pre mnohých je účasť na integračnom pobyte jedinou príležitosťou počas roka opustiť svoje domovy a tráviť čas v spoločnosti, podeliť sa o svoje starosti aj radosti.

Integračný pobyt bude trvať 3 dni, vzhľadom na to bude mať program intenzívny charakter.
Jeho základnou črtou je, že bude poňatý komplexne:
edukácia – sociálne poradenstvo, informácie o pomôckach a rehabilitácii, výstava kompenzačných pomôcok
psychologická podpora – svojpomoc aj odborné rady psychológa
voľno – časové aktivity – šport: turnaje v šachu a boccii, aktivity na rozvoj kreativity: tvorivé dielne, predaj hand - made výrobkov našich členov, fotografická súťaž, kultúrny a spoločenský program: divadelné predstavenie, tombola.
Teda počas krátkeho časového úseku sa posnažíme obsiahnuť rozmanité oblasti pomoci ľuďom s ťažkým telesným postihnutím tak, aby sme naozaj naplnili náš cieľ – aktivizovať ich, viac zapojiť do života, dať priestor na osobnostný rozvoj. Chceme, aby program našim členom priniesol trvalé zlepšenie kvality života.

Integračný pobyt je medzi členmi mimoriadne obľúbený pre svoj zaujímavý program a pre atmosféru svojpomoci a vzájomnej podpory, ktorá na takomto stretnutí panuje. Členka Jana nám napísala: "Stretnutie členov nemá chybu, ak by sa hodnotilo na body, má plných 100 bodov."
Členovia majú počas pobytu príležitosť stretnúť sa so svojimi priateľmi s rovnakými problémami a ochorením. Je to veľmi obohacujúce tak pre samotných dystrofikov, ako aj ich rodiny.
Vzájomne si môžu odovzdať poznatky a skúsenosti, dodať odvahu a nádej. To je spôsob, ako sa dá vyrovnať s ochorením, ktoré sa postupne zhoršuje a nedá sa to zvrátiť. Člen Pavel to zhrnul stručne:"Teší ma, že sa môžem stretnúť s členmi v Piešťanoch."

Integračný pobyt organizujeme každoročne, pričom našou hlavnou snahou je náklady na pobyt uhradiť z viacerých zdrojov tak, aby členovia platili symbolický účastnícky poplatok, nakoľko ho musia hradiť aj za svojho asistenta. Takisto nesú náklady na cestu. Vzhľadom na fakt, že ich jediným príjmom je zväčša len invalidný dôchodok, ide už aj tak pre nich o vysoké náklady.

Ďakujeme za podporu v akejkoľvek výške, každá pre nás veľa znamená.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Vrútocká 8, 82104 Bratislava
02/4341 1686, 4341 0474
omd@omdvsr.sk
www.omdvsr.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?