Menu

Výživná strava pre dievčatá v J. Sudáne

Trvanie výzvy: 20. júna 2012 - 30. septembra 2012

Cieľ výzvy

Potrebujeme finančné prostriedky na prepravu nádrže na dažďovú vodu na strednú dievčenskú školu v Rumbeku v Južnom Sudáne.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.11.2015

IČO: 50082001

Ulica: Požiarnicka 17

Mesto: Prešov

PSČ: 08001

Štát: Slovensko

Príbeh

Výživná strava pre dievčatá v J. Sudáne

Pomôžte mladým dievčatám byť sebestačnými a nezávislými od zahraničnej potravinovej pomoci. Potrebujeme prepraviť nádrže do mesta Rumbek v Južnom Sudáne.

Južný Sudán je najmladšou ale aj najchudobnejšou krajinou sveta. Neustále bojuje s nedostatkom potravín, čo sa prejavuje nárastom cien na miestnych trhoch. Bezpečnostná situácia a časté konflikty majú za následok aj brzdenie dovozu. V krajine je možné zakúpiť veľmi obmedzený tovar.

Jedným zo spôsobov ako postupne odstraňovať v krajine nedostatok potravín je rozvoj poľnohospodárstva aj na školách. Na strednej dievčenskej škole v Rumbeku zakladá organizácia Človek v ohrození školskú záhradu. Vypestované plodiny pomôžu dievčatám zabezpečiť výživnejšiu stravu v školskej jedálni. Dievčatá tak budú zdravé a schopné dokončiť štúdium. Po ukončení poľnohospodárskych tréningov využijú dievčatá svoje znalosti nielen pri zabezpečení výživnej stravy pre svoje rodiny, ale uplatnia sa aj v rozvíjajúcom sa poľnohospodárskom sektore.

Južný Sudán je krajina, v ktorej sa striedajú obdobia dažďov s obdobiami sucha. Pri nedostatku vody je takmer nemožné vypestovať akékoľvek plodiny. Riešením je zachytávanie dažďovej vody do nádrží počas obdobia dažďov. S využitím nášho kvapôčkového systému plodiny v školskej záhrade zavlažujeme rovnomerne a šetrne.

Aby dievčatá mohli pestovať a zalievať plodiny aj v období sucha, musíme potrebné nádrže na zachytávanie dažďovej vody doviezť do Južného Sudánu. Nádrže potrebujeme transportovať z Kene alebo Ugandy.

Vaše príspevky nám pomôžu prepraviť nádrže do mesta Rumbek v Južnom Sudáne. Pomôžte mladým dievčatám byť sebestačnými a nezávislými od zahraničnej potravinovej pomoci. Chudoba v rozvojových krajinách sa týka nás všetkých.

Ďakujeme


Viac o organizácii Človek v ohrození

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999, kedy prvýkrát zasahovala vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove. Spontánna humanitárna reakcia vyústila do potreby založenia organizácie, ktorá by adresne reagovala na vzniknuté krízové situácie vo svete.
Odvtedy sa jej aktivity rozrástli z humanitárnej pomoci aj na dlhodobé projekty rozvojovej spolupráce a pomoci ľuďom, ktorí trpia dôsledkami autoritárskych režimov.
Organizuje medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet www.jedensvet.sk
Človek v ohrození podporuje humanitu a ľudský rozvoj v znevýhodnených krajinách sveta a na Slovensku.

viac nájdete na www.clovekvohrozeni.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?