Menu

Príspevok na činnosť turistického klubu mládeže

Trvanie výzvy: 21. júna 2012 - 31. decembra 2012

Cieľ výzvy

zabezpečiť technickú a materiálnu výbavu na našu činnosť a zabezpečiť krytie nákladov na dopravu pri finančne náročných akciách

Autor výzvy

Dátum vzniku: 23.3.2012

IČO: 42248558

Ulica: Němcovej 8

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Príspevok na činnosť turistického klubu mládeže

Podporme činnosť tých, ktorí sú našou budúcnosťou! Náš klub si buduje materiálnu a technickú základňu, bez ktorej sa kvalitná činnosť nedá vykonávať.

Turtistický klub Dračia stopa vznikol pred šiestimi rokmi (ešte pod starým názvom Klub malých vandráčikov / TK Vandráčik). Za toto obdobie sme získali veľa pekných zážitkov a skúseností. Dnes máme dramaturgicky pestrú činnosť. Okrem pravidelných schôdzok cez týždeň robíme aktivity v teréne, ktoré sú základom našej činnosti. Okrem bežných jednodňových výletov robievame víkendovky, stanovačky, cykloakcie, nočné výpravy, stanovačky, splavovanie, aktívne sa zúčastňujeme športových súťaží (PTZ) kde sme získali niekoľko medajlí.

Toto všetko sa však nedá vykonávať bez financií a naši členovia to nie sú schopní utiahnuť len z členských príspevkov.

Preto uverejňujem túto výzvu.

Načo chceme darované peniaze použiť (z projektu Ľudia ľuďom)
Technická výbava :
- nákup lán na trénovanie uzlovania a praktické využitie na akciách
- nákup dvojvrstvového turistického stanu pre tri osoby (1ks)
- nákup karimatiek (2 - 3 ks)
- nákup spacákov s extrémom aspoň 0°C (1 ks)
- nákup prenosného minivariča na bombičky (1ks)
- príspevok na dopravu pri finančne náročnejších akciách (napr.: v januári 2013 návšteva Cérovej vrchoviny, apríl 2013 Vihorlat + hrad v Neviciach, ... )
celá materiálna výbava bude použitá na zapožičanie PRI KLUBOVýCH AKCIÁCH. Nepožičiavame veci na individuálne akcie členov.

Načo Vaše peniaze určite použité nebudú (financujeme z iných zdrojov)
- honoráre vedúcim (SME DOBROVOĽNÍCI, NEMÁME HONORÁRE)
- náklady na vedúcich, ako dozor a vedenie detí na akciách
- propagácia a tlačené materiály
- nákup oblečenia, obuvy a batohov a drobného vybavenia ako napríklad čelovky - každý si zabezpečuje sám
- všetko to, čo nejde priamo deťom, napr. zabezpečenie administratívy...

uvedené miesto realizácie nie je celkom presné, prevažná časť akcií je v Košickom kraji, chodievame však aj do Tatier, na Pieniny, Maďarsko ...

kontaktné údaje :::

kontaktná osoba ::: Ing.Ľuboš Zahradníček
adresa ::: Němcovej 8, 040 01 Košice
mobil ::: 0940 884 685 (denne od 16:00)
e-mail ::: draciastopa@seznam.cz
web :::www.ozdraciastopa.tk
IČO ::: 42248558
Bankové spojenie ::: 3009172451/0200 (VÚB)

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?