Menu

Asi potrebujeme na zadok!

Trvanie výzvy: 14. septembra 2012 - 31. decembra 2012

Cieľ výzvy

Hlavným cieľom projektu je realizácia online poradenstva s názvom IPčko, kde ponúkame pomoc mladým ľuďom v zložitej životnej situácii. Aj takouto formou sa snažíme získať dostatočné finnačné zdroje, aby sme mohli realizovať naše plány čo najskôr a najefektívnejšie.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.4.2012

IČO: 42261791

Ulica: Na vŕšku 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 81101

Štát: Slovensko

Príbeh

Asi potrebujeme na zadok!

Od 1.7. 2012 realizuje naše občianske združenie Inštitút prijatia online poradňu pre mladých ľudí www.ipcko.sk.
Poskytujeme takto online psychologickú, sociálnu a právnu pomoc prostredníctvom odborne vyškolených dobrovoľníkov - študentov hlavne mladým ľuďom, ktorí sú v ťažkostiach. Mladí ľudia tu majú k dispozícií možnosť individuálneho poradenstva pri riešení ich zložitej životnej situácii. Zároveň máme nakontaktovaných viacerých odborníkov z oblasti práva, sociálnej práce, psychológie, s ktorými v prípade potreby konzultujeme jednotlivé problémy.

IPčko je ešte úplné dieťa o ktoré sa treba starať, dávať mu papať, občas mu treba aj vymeniť plienku,...
Spolu sa učíme ako to vlastne na svete chodi a občas aj padáme na zadok,...
Môžeme takto ale žiť len vďaka Vám, ktorí nás podporujete finančne a tým, ktorí info o tom, že žijeme posúvate ďalej.

Momentálne sa máme tak trošku "vychudnuto", pretože v týchto dňoch nemáme zdroje na základné fungovanie.
To bolo to, čo nemáme,...
Naša sila je však v odhodlaní, ktoré majú naši ôsmi dobrovoľníci, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM!

V najbližšom čase plánujeme k našej poradni pripojiť 20 ďalších dobrovoľníkov - poradcov, ktorých v súčastnosti doškolujeme.
Tento počet dobrovoľníkov je ideálny na kvalitnú realizáciu nášho projektu.
Máme však problém, pretože nie všetci ochotní dobrovoľníci majú technické vybavenie, potrebné na pomoc na ipcko.sk z domu - Potrebovali by sme 10 malých notebookov, pre nás sú veľkou pomocou aj dva.

Jednoducho - hľadáme nadšencov, ktorí by sa postavili za nás mladých a podporili náš projekt finančne.
Vieme, že je doba finančného nedostatku, veď sami ho pociťujeme,... pre nás je aj 1€ viac, ako to, čo máme....

Za ten krátky čas sme mali na online poradni 1137, poskytli sme 296 odborných poradenstiev a krízových intervencií,... to znamená, že sme pomáhali minimálne 500 mladým v situácii, kedy si nevedeli pomôcť sami.

Potrebujeme Vás, pretože sa zdá, že mladí potrebujú IPčko.

Vieme, že nespasíme svet, to už urobil NIEKTO iný,... vďaka MU za to,...

Chceme byť k dispozícii tým, ktorí o to požiadajú aj keď len kliknutím na chat.

Chuť máme,...

Ďakujeme.

IPčko tím.

Ďalšie informácie o našej službe nájdete na www.ipcko.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?