Menu

Oslávte desiate výročie Centra pre filantropiu ...

Trvanie výzvy: 26. septembra 2012 - 31. októbra 2012

Cieľ výzvy

Podporiť aktívnych chlapcov a dievčatá z Cyklokoalície a priespieiť tak k rozvoji cyklodopravy.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.8.2002

IČO: 31821871

Ulica: Kozia 11

Mesto: Bratislava

PSČ: 81103

Štát: Slovensko

Príbeh

Oslávte desiate výročie Centra pre filantropiu darom Cyklokoalícii

Centrum pre filantropiu oslavuje 10 rokov svojho vzniku. Rozhodli sme sa výročie osláviť patrične filantropicky - namiesto darčekov nás poteší váš dar Cyklokoalícii.

Snahou Centra pre filantropiu je spájať tých, ktorí chcú darovať peniaze s tými, ktorí pomoc potrebujú. Rovnako rozvíjame myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

Preto sme sa rozhodli vybrať si jednu v súčasnosti najaktívnejších organizácií na Slovensku a venovať im všetky naše narodeninové dary. A preto, ak chcete osláviť naše výročie, zabudnite na bonboniéry, kvety, či bozky na naše líca, venujte radšej k desiatemu výročiu desať euro Cyklokoalícií.

O Cyklokoalícií:
Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších.
Členmi Cyklokoalície sú najmä aktívni cyklisti, architekti a ľudia zaoberajúci sa verejnými priestormi a podporujúci lepšie podmienky pre mestských cyklistov a chodcov v Bratislave. Medzi organizácie zapojené do Cyklokoalície patria napr. BicyBa (najstaršie združenie v Bratislave zamerané na cyklistiku), Cykloeko a ďalšie iniciatívy.

O Centre pre filantropiu:
Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti. Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme tieto aktivity:
- Rozvoj darcovstva - firemného a individuálneho
- Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, miestneho a regionálneho rozvoja.
- Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.Všetky peniažky, ktoré sa do konca októbra vyzbierajú na túto výzvu pošleme Cyklokoalícii.

Táto výzva končí 31. októbra 2012.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?