Menu

Mary's Meals - jednoduché riešenie pre hladujúci ...

Trvanie výzvy: 12. júla 2019 - 31. decembra 2019

Cieľ výzvy

Pomôžme dať jedno výživné jedlo denne v mieste vzdelávania čo najviac chudobným deťom vo svete a pošlime ich do školy!

Autor výzvy

Dátum vzniku: 10.4.2019

IČO: 52226433

Ulica: Liptovský Michal 39

Mesto: Liptovský Michal

PSČ: 03483

Štát: Slovensko

Príbeh

Mary's Meals - jednoduché riešenie pre hladujúci svet

Pošlime chudobné deti do školy a odstráňme ich hlad! Mary‘s Meals mení životy už skoro 1,5 miliónom deťom v 18 najchudobnejších krajinách sveta. Dáva im jedno výživné jedlo denne priamo v ich škole, aby nemuseli od mala pracovať alebo žobrať a mali so získaným vzdelaním nádej na lepší život. Jedna porcia jedla pre deti stojí iba 8 centov!

Mary's Meals účinne bojuje proti hladu vo svete. Zavádzame svojpomocné školské stravovanie v školách v najchudobnejších komunitách na svete (napr. Južný Sudán, Haiti, Malawi, India, Libéria, Keňa, Sýria,...).  Našou víziou je, aby každé dieťa dostalo aspoň jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania a aby sa tí, ktorí majú viac ako potrebujú, delili s tými, ktorým chýbajú aj tie najzákladnejšie veci. 

Myšlienka je jednoduchá a funguje:

  • aby sme chudobné deti dostali do školy, poskytujeme im jedno jednoduché ale výživné jedlo denne priamo v mieste ich vzdelávania 
  • jedlo pripravujú a podávajú dobrovoľníci z miestnych komunít (väčšinou mamy detí), len v Afrike je vyše 80.000 takýchto dobrovoľníkov
  • organizácia dodáva potraviny na varenie – všade kde to je možné dodávame suroviny od miestnych farmárov, čím podporujeme lokálnu ekonomiku
  • v miestach, kde funguje program Mary's Meals môže chodiť viac detí do školy: zvyšuje sa počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, zlepšuje sa výživa detí a ubúda chronického hladu a stresu detí
  • vzdelanie otvára deťom cestu von z chudoby a pomáha im postaviť sa na vlastné nohy


Vďaka zapojeniu množstva dobrovoľníkov a nízkonákladovému modelu sme schopní dať výživu a šancu na vzdelanie už skoro 1,5 miliónom deťom. 

Jedno dieťa v škole nasýtime za 8 centov na deň, čo je  15,60 EUR na celý školský rok! 

Podporujte deti pravidelne - vašou pravidelnou podporou dokážete nasýtiť:
  • 1,30 EUR mesačne - 1 dieťa na celý školský rok 
  • 3,90 EUR mesačne - 3 deti na celý školský rok
  • 15,60 EUR mesačne - 12 detí na celý školský rok
  • 32,50 EUR mesačne - 25 detí na celý školský rok
  • 130 EUR mesačne - 100 detí na celý školský rok


Mary's Meals Slovensko sa stalo súčasťou rodiny Mary's Meals v 2019 a funguje výlučne na práci dobrovoľníkov. Na Slovensku neostáva z vašich darov ani cent, odvádzame 100% z toho čo nám od Vás príde na celosvetový zbierkový účet Mary's Meals international (www.marysmeals.org) na financovanie programu školského vzdelávania.  Naše náklady idú z vlastného vrecka dobrovoľníkov a sympatizantov. OZ Mary's Meals Slovensko má registrovanú verejnú zbierku a bude transparentne zverejňovať vyúčtovania svojho zbierkového účtu na svojom webe.


Robme malé skutky s veľkou láskou!    Sv. Terézia z Kalkaty


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?