Menu

Cannisterapia pre Sibirku

Trvanie výzvy: 1. októbra 2012 - 1. októbra 2013

Cieľ výzvy

V DSS Sibírka robíme canisterapiu už štvrtý rok. Našim cieľom je pokračovať v týchto stretnutiach a naďalej vnášať do života týchto detí radosť z pohladenia, zažívať úspech pri športových cvičeniach, zmysluplne aj prirodzene ich motivovať pomocou psa, ktorý všetky tieto aktivity zvláda absolútne nenásilne a pre klientov zaujímavo.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1987

IČO: 00604968

Ulica: Sibírska 69

Mesto: Bratislava

PSČ: 83102

Štát: Slovensko

Príbeh

Cannisterapia pre Sibirku

Domov sociálnych služieb Sibírka je určený pre ľudí s viacnásobným postihnutím. Canisterapiu využívame už 4 rok a čas ktorý trávime s terapeutickým psom Cirrom a jeho majiteľkou, liečebnou pedagogičkou Mgr. Petrou Meierovou je pre nás časom vynimočným a neopísovateľným.
Canisterapia je o vzťahoch, pohyboch, energii a množstve času, o zvláštnom pute, ktoré posúva hranice medzi vnímaním a konaním. Je o bežných ľuďoch, bezbranných deťoch, o „veľkých“ malých psoch, o ich blízkych pomocníkoch a o tom, čo môže vzniknúť medzi nimi. Je o neviditeľnej motivácii, viditeľných úsmevoch, malých pokrokoch ale aj veľkom šťastí, ktoré pozostáva z drobností.Canisterapia je podľa nás jednou z prístupných metód, ktorú môžeme využívať. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Používa sa všade tam kde sa od liečby očakáva nielen úprava somatických funkcií, ale aj zlepšenie kvality duševnej hygieny a kvality života.

Canisterapiu rozdeľujeme na dve časti::
1. skupinovú
2. individuálnu

Raz do týždňa sa uskutočňuje skupinová canisterapia (cca. 1hod) a po nej 2x individuálna (cca. 1 hod.)
Do skupinovej terapii sa zapájajú všetci klienti (38). Využívame rôzne činnosti, ktoré sa nám doposiaľ osvedčili ako. pohladenie, hádzanie loptičky, chôdza so psom na vôdzke, chôdza cez prekážky. Tieto činnosti napomáhajú rozvíjať oslabené časti tela klientov.

Do individuálnej časti sú zaradení 2 klienti ktorí boli vybratí po dohode s našimi fyzioterapeutickými pracovníkmi. Týmto klientom sa pes s terapeutom venuje precíznejšie. Ide o polohovania a cvičenia vypracované na konktrétneho klienta.

Celý tento projekt by s Vašom podporou trval jeden rok .

Kvalitatívne výstupy projektu:

- rozvoj jemnej, hrubej motoriky, koordinácie pohybov
- rozvoj kognitívnych funkcií, poznávacích procesov - naučia sa pochopiť slová "chyť, pusť, hoď, pohlaď..."
- zvýšenie aktívneho prístupu k rehabilitácii
- eliminácia strachu, odstupu, neistoty pri práci so zvieratami
- podpora pozitívneho celkového naladenia klientov
- posilnenie sociálnych a komunikačných zručností


Canisterapia nevie vyliečiť, nevie zvrátiť osud ani zmeniť postihnutie. Ponúka však uznanie, dáva možnosť cítiť sa dôležito, zažiť bezpečie a nefalšovanú psiu lásku.

Aktualizácie

Poďakovanie2. okt 2013

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám pomohli priblížiť sa k cieľu :) Nazbierali sme 332 € - čo znamená, že ste nám pomohli na viac ako 2,5 mesiaca predĺžiť tento úžasný projekt pre našich klientov. Za všetkých klientov aj zamestnancov ešte raz, veľmi pekne ďakujeme :) DSS Sibírka

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?