Menu

Pomoc obetiam násilia - pomôžte nám zachrániť naše ...

Trvanie výzvy: 20. novembra 2019 - 20. mája 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Vyzbierať peniaze potrebné na záchranu nášho občianskeho združenia, školenie pracovníkov, poštovné v rámci korešpondencie so súdmi, vyšetrovateľmi, poverených advokátov vo veci maloletých týraných detí a podobne.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.1.1999

IČO: 31795382

Ulica: Dostojevského rad 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 811 09

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc obetiam násilia - pomôžte nám zachrániť naše združenie

Pomoc obetiam násilia poskytuje bezplatnú právnu, psychologickú, sociálnu aj morálnu pomoc obetiam všetkých trestných činov a ich blízkym.

PON vychádza z filozofie, že každý, kto sa stane obeťou alebo aj potenciálnou obeťou akéhokoľvek trestného činu má právo na poskytnutie odbornej pomoci. Práve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov majú často pocit, že ich práva nie sú naplnené, nemajú prostriedky na finančne náročnú pomoc a nevedia sa zorientovať v systéme a možnostiach pomoci. Zároveň často dochádza k druhotnej a opakovanej viktimizácii. PON svojimi aktivitami preto dlhodobo prispieva k napĺňaniu základných práv obetí. PON tvorí tím odborníkov (psychológovia, právnici a sociálni pracovníci), preto poskytovaná pomoc napĺňa nároky najvyššej kvality.


Momentálne sa naše občianske združenie Pomoc obetiam násilia nachádza v ťažkej finančnej
situácii, do ktorej sme sa dostali kvôli zavádzajúcemu a neserióznemu jednaniu vedúceho
pracovníka, ktorý už v našom občianskom združení nefiguruje. Kvôli vzniknutým dlhom
nemáme momentálne nárok ani na grant od štátu, ktorý by nám dokázal uhradiť výdavky
spojené s poskytovaním právnej, psychologickej a inej pomoci, prenájmom priestorov,
komunikáciou s klientmi prostredníctvom telefonickej linky, emailu a podobne. Tým pádom
nemôžeme poskytovať pomoc OBETIAM NÁSILIA v takej miere, v akej by sme chceli a aká
je pre našich klientov potrebná, odborná a bezplatná. Súčasná situácia je natoľko vážna, že
nám dokonca hrozí, že naša mimovládna humanitárna organizácia poskytujúca bezplatnú
pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách ako obete násilia, kriminality,
dopravných nehôd, hromadných nešťastí a teroristických útokov bude musieť ukončiť svoju
činnosť, čo by sme boli veľmi neradi, keby sa stalo, nakoľko je na Slovensku už 20 rokov
jediná tohto druhu so zameraním na všetky kategórie obetí trestných činov. Pomôžte nám
prežiť!


Ďalšie informácie

Facebook
www.facebook.com/pomocobetiam.sk/

Web
pomocobetiam.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?