Menu

Prosba o finančnú pomoc pri dokončení exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach

Trvanie výzvy: 29. novembra 2019 - 29. marca 2020

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je dokončiť úpravu exteriéru pastoračného centra – oplotenie a komunikáciu ku garáži a zabezpečiť tak nielen bezpečnosť účastníkov aktivít, ale umožniť rozšírenie činnosti aj na vonkajšie - exteriérové aktivity. Pastoračné centrum poskytuje mnohým Rómom aj Slovákom z Jarovníc zázemie nielen pre duchovné stretnutia, ale aj pre základné sociálne poradenstvo, vzdelávacie aktivity prostredníctvom projektov v oblasti počítačov, ekonomiky, komunikácie, hudby, či pre krúžok šikovných rúk (pečenia, varenia, šitia a pod.). Sestry Congregatio Jesu, ktoré zároveň pri centre bývajú, slúžia v ňom touto činnosťou deťom, mladým aj dospelým, ale aj perú a žehlia pre rómsky kostol, či prerozdeľujú humanitárnu pomoc a starajú sa aj o kostými pre divadelné a muzikálové aktivity. Podporením výzvy sa budú môcť aktivity sestier v pastoračnom centre v rámci OZ Jarovnice rozšíriť aj o športové činnosti detí a mladých v exteriéri a to tak v lete, ako aj v zime. Aj dospelí účastníci modlitbových stretnutí, či vzdelávacích aktivít určite ocenia, ak sa im poskytne pohybová aktivita, cvičenie, modlitba, či posedenie vonku v okolí pastoračného centra.

Príbeh

Prosba o finančnú pomoc pri dokončení exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach

Sme tri rehoľné sestry Congregatio Jesu a už deviaty rok sa snažíme slúžiť Rómom aj Slovákom v Jarovniciach. Štyri roky bývame a slúžime v neupravenom, nedokončenom a už aj bezpečnosť ohrozujúcom exteriéri nášho pastoračného centra. Momentálne pracujeme na jeho úprave, aby bolo bezpečnejšie a lepšie pripravené pre naše aktivity s deťmi a mládežou. Aby sme ho však mohli dokončiť, potrebujeme aj Vašu podporu!

Sme tri rehoľné sestry Congregatio Jesua deviaty rok bývame a slúžime ľudom v Jarovniciach (Rómom aj Slovákom) vo voľnom čase popri našich pracovných povinnostiach. Doobeda sme vo svojich zamestnaniach (rehoľné sestry nie súštátom platené) a v poobedňajších a večerných hodinách sa venujeme službe ľuďom. Svojou pastoračnou, edukačnou a sociálnou činnosťou sme v roku 2011 oživili spiace Občianske združenie Jarovnice, kde v súčasnosti realizujeme viaceré projekty na podporu vzdelávania a zamestnanosti pre 110 Rómov. 35 našich aktivačných pracovníkov upratuje rómsky kostol a jeho okolie a momentálne sa viac ako 100 žien a dievčat vzdeláva v rámci projektu v počítačovej oblasti. Okrem toho s pomocou našich 12-tich dobrovoľníkov a 10-tich aktivačných pracovníkov vedieme voľno-časové aktivity (krúžok počítačov, angličtiny, gitarový, tanečný, spevácky, tzv.„šikovných rúk“, divadelný, s malými deťmi a pod.) pre cca 300 detí a mladých a okolo 60 žien a dievčat navštevuje aj naše modlitbové stretnutia. Do Jarovníc sme prichádzali od r. 2007 a v r. 2011 sme v tejto obci založili komunitu sestier. Najskôr sme bývali v podnájme, ale keďže bol dom dlho nevykurovaný, platili sme spočiatku vysoké účty za energie. Postupne pribúdali záujemcovia o naše aktivity a naša práca si začala vyžadovať viac priestoru. Vysokoškolskí študenti, ktorí k nám prichádzajú na prax, museli bývať v podnájmoch a tak sme sa rozhodli požiadať nemeckú kresťanskú nadáciu Renovabis o podporu na stavbu pastoračného centra, pri ktorom by sme aj my sestry, aj študenti mohli bývať.Renovabis ocenilo naše úsilie v práci a aj jej potrebu a s finančnou podporou súhlasilo. Dostali sme peniaze a v súčasnosti už piaty rok bývame v novom dome. Naše aktivity sú rozdelené na aktivity v pastoračnom centre pri rómskom kostole v osade a v pastoračnom centre, ktoré je v dedine spolu s naším domom. Do tohto pastoračného centra sú sústredené modlitbové stretnutia (50-60žien a dievčat), krúžky šikovných rúk s dievčatami (40-50 dievčat), vzdelávacie aktivity (školenia, kurzy, doučovania), humanitárna pomoc a poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Náš dom s centrom stojí v blízkosti hlavnej cesty a keďže nám záujemcov o naše aktivity z roka na rok pribúda, často stoja deti, mladí, či ženy tak, že ich autá ohrozujú. Naša stará brána a oplotenie sa rozpadá a potrebuje vymeniť. Každú zimu musíme do brány kopať, aby sa nám otvorila a bojíme sa, že sa už na niekoho zvalí. A keďže pred bránou nie je ani priestor na čakanie viacerých ľudí naraz, rozhodli sme sa bránu a plot nielen vymeniť, ale posunúť ich bližšie k domu. Skupinky (od 10-25), ktoré prichádzajú na aktivity a čakajú na výmenu s tými, ktorí ich končia, nebudú musieť stáť skoro na ceste a nebudú vystavení riziku dopravnej nehody. Nášmu domu chýbal aj sklad, garáž a pivnica pre úrodu zo záhrady, kde pomáhajú naši aktivační pracovníci. Keďže aj v osade, aj v dedine máme divadelné a muzikálové skupiny, ktoré viackrát do roka pripravujú rôzne predstavenia, dokonca s nimi vystupujeme aj na rôznych pútiach, festivaloch, či pri rôznych príležitostiach, nahromadilo sa nám množstvo kostýmov, pre ktoré sme nemali miesto. Pranie a žehlenie šiat miništrantov a prvoprijímajúcich a prádla pre rómsky kostol, spolu s humanitárnou pomocou, si s kostýmami vyžiadalo dostavbu skladu, ktorý je práčovňou, žehliarňou, sušiarňou, ale aj skladom kostýmov a humanitárnej pomoci zároveň. Garáž slúži pre autá a pre náradie pri práci v záhrade. Toto všetko sa nám podarilo zrealizovať za peniaze, ktoré sme si požičali a za finančnej pomoci našich rehoľných spolusestier. Inak to nešlo, pretože vo všetkých projektoch, v ktorých sme chceli požiadať na opravu, či dostavbu budov a opravu exteriéru, boli cirkevné organizácie neoprávnenými žiadateľmi. Keď sme chceli na všetko požiadať cez občianske združenie, finančná podpora sa poskytovala iba komunitným, nie však pastoračným centrám a tak nám neostávalo nič iné, iba šetriť, požičať si a hľadať pomoc u našich sestier a teraz aj u Vás. Napriek našej snahe nám finančné prostriedky na náš veľký pozemok nedostačujú a chýbajú na zaplatenie dokončenia bezpečného oplotenia, chodníkov a komunikácie ku garáži. Náš dom je každý deň otvorený službe mnohým, ktorí u nás hľadajú zázemie, pomoc a podporu. Snažíme sa zo všetkých síl slúžiť tam, kde mnohí vravia, že je to zbytočné. My však svoj voľný čas, po práci v zamestnaní a v komunite, venujeme tým, ktorí chcú, majú záujem a potrebujú pomoc a podporu. Potom nás poteší úsmev dieťaťa, ktoré malo zomrieť, ale žije, či úsmev dievčaťa, ktoré sa pri nás niečo naučilo. Potešia nás aj slzy ženy, ktorej sa uľavilo, keď sme jej v jej ťažkostiach vedeli a mohli pomôcť, či spokojný odchod muža so stretnutia s nami, ktorý sa rozhodol zmeniť svoj život a viac si vážiť svoju manželku. Odmenou za našu námahu sú nám aj pokorné a úprimné slová vďaky ženy, ktorej zomrel druh a nemala z čoho živiť svoje deti a my sme jej mohli byť svojou pomocou nablízku.Priznáme sa, že ak by sme sa nemuseli trápiť starostlivosťou o nedokončený exteriér nášho domu, veríme, žeby sme mali ešte viac sily na pomoc tam, kde je to veľmi potrebné. Piaty rok totiž chodíme všetci po kameňoch a blate a pod dverami a oknami, kde chýba dokončená izolácia, sa nám v zime vytváral ľad a strácame aj na energiách. Vďaka Vašej podpore budeme môcť dokončiť a zaplatiť úpravy nášho domu, ktorý bude ešte aj svojím exteriérom slúžiť iným. Deti sav lete budú môcť hrať aj vonku a dlažba im zabezpečí dobrý priestor pre futbal, či badbington, alebo tenis. Na trávnatej ploche sa budú môcť menšie deti hrať na preliezkach a ženy a dievčatá sa v letnom období rady vonku, kde je väčší priestor,pomodlia v rámci biblických stretnutí aj spôsobom tanca. Oplotenie zabezpečí bezpečné čakanie a pri hrách nedovolí lopte uniknúť na záhrady, či na cestu. Ak nájdeme tisícku dobrých duší, ktorí necelými 30-timi eurami prispejú k tomuto nášmu dielu, budeme im nesmierne vďačné. Potešíme sa však každej Vašej podpore, ktorú si nesmierne vážime a za ktorú sme Vám vopred veľmi vďačné.  Keďže sami vieme, aké sú dnes peniaze vzácne, rozhodli sme sa s vďaky dobrodincom,ktorí nám zašlú väčšiu sumu (nad 200 Eur) zaslať niektorý z našich výrobkov (sviečka, taška, náramok, ruženec a pod.), ak nám na e-mailovú adresu (sestrycjjarovnice@gmail.com) zašlú svoju poštovú adresu a budú maťo výrobok záujem. Do našich modlitieb a svätých omší za dobrodincov, budú zahrnutí všetci naši podporovatelia a budú mať spoluúčasť na každej aktivite vykonanej v exteriéri nášho pastoračného centra. Na našej facebookovej stránke Sestry CJ Jarovnice sa potom budú môcť potešiť, ako bola ich pomoc využitá a k čomu všetkému prospela. Za garáž a sklad sme zatiaľ zaplatili 30 000 Eur a potrebujeme za ne doplatiť ešte 2 843,15 Eur, ktoré uhradíme my - sestry. Za oplotenie a bránu nám projektan tvyčíslil sumu 10 733,80 Eur a za komunikáciu ku garáži (plocha, kde sa deti môžu hrať) 17 365,85 Eur = spolu 28 099,65 Eur, na ktoré Vás prosíme o podporu. Zo srdca Vám všetkým za nás a všetkých našich účastníkov aktivít úprimne ďakujeme!


Aktualizácie

Informácie o prebiehajúcich prácach6. dec 2019

Váženínaši podporovatelia, priatelia a známi,

chceme sa Vám zo srdca poďakovať za každé Vaše euro, nesmiernesi ho vážime a ďakujeme aj tým, ktorí sa nás, dúfame, rozhodnete ešte podporiť:)

Dovoľte, aby sme Vás informovali o tom, ako prebiehajú práce naúprave exteriéru nášho pastoračnéh centra. Práce pokročili a robotníci sa námpred zimou rozhodli položiť dlažbu na chodník a komunikáciu ku garáži, aby smemohli my, aj účastníci našich aktivít lepšie v zime vchádzať do nášho dvora.Posledné úpravy na dlažbe ešte robili, keď začalo snežiť a mrznúť a po zime sito bude vyžadovať ďalšiu úpravu a spevnenie. Rozhodli sa tak urobiť napriektomu, že sme ešte nezaplatili za materiál ani prácu. Sme im nesmierne vďačné azaviazané. Ďalšia časť exteriéru (kde budú preliezky pre deti) si ešte počká naúpravu po zime - v jari. Sme však rady a vďačné, že môžeme sneh z dvora odhŕňaťuž lepšie, nie po kameňoch. Oplotenie má vymurovaný základ a položené stĺpy,ale ešte nie je dokončené a stará brána tiež ešte stojí. Na dokončenie si eštemusíme počkať a pevne veríme, že sa nám vďaka Vašej štedrosti a pomoci aj sozdieľaním našej výzvy, podarí peniaze vyzbierať, aby sme mohli všetok už minutýa ešte potrebný materiál a prácu robotníkov zaplatiť a dokončiť.

Zo srdca Vám ďakujeme a zostávame s úctou a pozdravom

sestry CJ Jarovnice - s. Antónia, s. Ráchel, s. Silvia

Ďalšie informácie

Facebook
Sestry CJ Jarovnice

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?