Menu

Pomôžte zlepšiť vysoké školstvo už jedným eurom!

Trvanie výzvy: 13. novembra 2012 - 7. decembra 2012

Cieľ výzvy

Propagácia ankety na území Slovenska, zlepšovanie vysokých škôl hodnotením kvality a najaktívnejšie fakulty chceme podporiť doplnením kľúčového vybavenia, ktoré zabezpečíme zo získaných zdrojov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.11.2012

IČO: 42262135

Ulica: Odbojárov 10

Mesto: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôžte zlepšiť vysoké školstvo už jedným eurom!

Sme skupinka študentov, doktorandov a absolventov. Už dlhšiu dobu nás štvalo, akým smerom sa uberá naše školstvo. Nudné prednášky, zastaralé metódy a učitelia často
odtrhnutí od reality.

Kvalitné školstvo je pilier kvalitnej spoločnosti. Ak ako Slovensko chceme rásť, potrebujeme mať kvalitných učiteľov, ktorí budú vzdelávať našu spoločnosť. Máme pocit, že naše vysoké školstvo ide nesprávnym smerom. My však nevieme, ktorým smerom sa uberať má, ale chceme to vedieť od študentov, teda Vás. Prvým krokom musí byť reálne zobrazenie súčasného stavu. Preto hodnotenie kvality a preto formou ankety medzi študentami. Lebo študenti najlepšie vedia, ako to na naších fakultách naozaj je a je potrebné aby to povedali.

V súčasnosti síce skoro každá fakulta má hodnotenie výučby, ale väčšina z nich to berie len ako otravnú povinnosť. Naším heslom je „študenti pre študentov“ a chceme, aby skutočná kvalita konečne vyplávala napovrch.

Zbierame elektronické hodnotenia fakúlt a motivujeme študentov aj fakulty, aby hodnotenia boli relevantné, spravodlivé, no hlavne pravdivé a ukázali to pravé zrkadlo vedeniu učiteľov, vedeniu fakulty a ešte vyššie.

Keď zaspávaš na prednáške, kúpiš si kávu za 1€. Dnes si ju však odpusti a investuj 1€ do UniValue. Ušetri sa zaspávania na prednáške tým, že Ťa učiteľ nebude nudiť.

Tak podpor UniValue a za 1€ nám môžeš pomôcť zlepšiť Tvoju a aj ostatné fakulty. Týmto postupne slovenské vysoké školstvo.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?