Menu

Nech deti z Agouti ďalej študujú

Trvanie výzvy: 24. novembra 2012 - 31. decembra 2012

Cieľ výzvy

Umožniť deťom v horskej dedine v Maroku pokračovať v chodení do školy.

Príbeh

Nech deti z Agouti ďalej študujú

Zažite napätie z dražby fotiek a umožnite deťom v Agouti pokračovať vo vzdelaní.
Výťažok z aukcie fotiek slovenských a českých fotografov umožní deťom v horskej dedinke v Maroku pokračovať vo vzdelávaní. Ich rodičia nemajú financie na to, aby im platili internát a pomôcky. Vaše príspevky im pomôžu ďalej napredovať.

Hoci je vzdelanie v Maroku bezplatné, jeden rok na internáte aj so stravou a pomôckami stojí 150€ na žiaka. Bývanie na internáte je pre deti z Agouti nutnosťou, lebo cesta z ich dediny do školy trvá 3 hodiny. Terén tiež nie je najjednoduchší, Európan by túto cestu nazval "dobrý trek", pre nich bežná pešia cesta do školy. Väčšina detí končí svoje vzdelávanie po 6tich rokoch na malotriedke. Rodičia často nemajú peniaze na platenie internátu na najbližšej vyššej škole (college). A ak aj nejaké prostriedky majú, uprednostnia štúdium chlapcov.

Vďaka výťažku zbierky „Berkat pomáha“ sme na rok podporili štyri dievčatá Karimu, Fatimu, Saru a Naimu (vek 12-14 rokov). Sme presvedčení, že aj naďalej by v štúdiu mali pokračovať aj vďaka vašej pomoci. Aj preto, že v niektorých predmetoch patria medzi najlepšie študentky. Na college je najobľúbenejším predmetom nami podporovaných dievčat matematika a francúzština. Väčšina z nich sa chce stať učiteľkami, no jedna sa chce stať lekárkou, aby mohla pomáhať ľuďom, ktorí sú chromí ako jej otec. Ďalšia z dievčat je polosirota, s matkou a sestrou žije v dome príbuzných.

Špecifickým prípadom je príbeh hluchonemého Mohameda, ktorý je napriek svojmu handicapu veľmi šikovný a bystrý chlapec, navyše medzi svojimi rovesníkmi obľúbený. Jeho rodičia nemôžu platiť internát, preto prespáva v čajovni za to, že tam pomáha. On aj jeho menovec Mohamed veľmi chcú chodiť do školy.

Pre chudobné marocké deti je vzdelanie hodnotou samou o sebe, aj preto sa snažíme pomôcť čo najväčšiemu počtu detí v malej miestnej škole v chudobnom Agouti v spolupráci s miestnym učiteľom Azizom. Umožníme im plnenie ich snov a ovplyvňovanie vlastnej budúcnosti. Vzdelanie umožňuje nájsť si lepšie pracovné uplatnenie. Učiteľské povolanie je vysnenou métou aj preto, že znamená zabezpečenie na celý život, pretože učitelia a učiteľky sú štátnymi zamestnancami

Ďalšie informácie

Web
berkat.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?