Menu

Staň sa našim hrdinom - zachráň Centrum Svetielko

Trvanie výzvy: 9. apríla 2020 - 9. apríla 2021

Cieľ výzvy

#gaucovavzyva Dlhy nie sú ako snehová guľa - neroztopia sa, ale prevalcujú nás. Nájmy v troch pobočkách, zálohy na energie, telefónne poplatky, mzdy zamestnancov a poistné to môže zlikvidovať tretí sektor skôr ako COVID-19. Preto aj touto cestou sa snažíme zmierniť dopady pandémie na pobočky Centier Svetielko . Ďakujeme za Vašu pomoc

Príbeh

Staň sa našim hrdinom - zachráň Centrum Svetielko

- 9 rokov práce
- pomoc 504 rodinám s hendikepovanými deťmi z celého Slovenka
- odcvičené desiatky tisíc hodín, poskytnutých stovky terapií, odučených
množstvo vyučovacích hodín
- 32 zamestnancov v troch mestách - Prešov, Trenčín a Bratislava
...
to nie sú len čísla, to je náš život, naša práca, naša snaha, ktorá môže skončiť zo dňa na deň.

Keďsme v roku 2011 otvárali prvé Centrum Svetielko bolo našim  snom a najväčšou snahou pomáhať deťom a mládežis ťažkým hendikepom. Deťom nevidiacim, nechodiacim s mentálnym aj telesným postihnutím.

Krok po krôčku sme budovali zariadenie komplexných služieb – neurohabilitácie,špeciálneho vzdelávania, sociálnych služieb i športového  a kultúrneho vyžitia.

V trochmestách, Prešov, Trenčín a Bratislava, nás navštevuje viac ako 500 klientov z celého Slovenska. Zamestnávame 32 zamestnancov.

Napísať náš  príbeh do pár riadkov nie je jednoduché.Zamerať sa skôr na fakty? na čísla? na problémy ? 

Je to 9 rokov našej oddanej práce a pomoci deťom s ťažkým postihnutím, 9 rokov odvahy robiť veci inak, 9 rokov písania projektov, hľadania sponzorov, 9  rokov presviedčania úradov a kompetentných 

To všetko môže byť minulosť  ak nenájdeme cestu ako finančne zabezpečiť najnutnejšie výdavky - nájomné za priestory, mzdové náklady,poplatky za služby, splácanie pôžičiek na nákup vybavenia.

Čakať na to, kedy si vláda všimne, že veľkú časť práce vsociálnych službách, v služách pomoci hendikepovaným či špeciálnych terapiách vykonávajú práve občianske združenia či neziskové organizácie je riziko. Pomoc nemusí prísť včas alebo vôbec. 

Jedinou možnosťou je nájsť našich hrdinov, ktorí nám pomôžu vtýchto neľahkých časoch. 

Staň sa našim hrdinom aj ty a zachráň Centrum Svetielko.

www.centrumsvetielko.sk

https://www.centrumsvetielko.sk/wp-content/uploads/2020/01/www.centrumsvetielko.sk-venujte-nam-vase-2-z-dani-vyhlasenie-pre-centrum-svetielko-2020.pdf

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?