Menu

Mačiatka potrebujú vašu pomoc

Trvanie výzvy: 2. apríla 2020 - 30. septembra 2020

Cieľ výzvy

Cieľom našej výzvy je vyzbierať finančné prostriedky na zaplatenie veterinárnych účtov za ošetrenie mačiatok, ktoré sa ku nám dostávajú veľakrát v zúboženom stave, hladné a choré. Veterinárne ošetrenie a neraz aj drahá operácia sú nevyhnutné, aby sme mnohým mačiatkam zachránili život. Mačiatka treba odčerviť, často majú hnačky, sú nachladnuté, na ulici chytia aj vážne ochorenia, ktoré sú nákladné na liečbu. Za akúkoľvek sumu sme veľmi vďační a vašu pomoc si vážime.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.2005

IČO: 36075159

Ulica: Ulica Triblavinská 47

Mesto: Chorvátsky Grob

PSČ: 90025

Štát: Slovensko

Príbeh

Mačiatka potrebujú vašu pomoc

Už 16 rokov sa snažíme pomáhať chorým, zraneným a opusteným mačkám. V období od jari do jesene sú to hlavne mačiatka, ktoré sú nám denne hlásené. Nachádzajú sa veľakrát v zúboženom stave, hladné a choré... Najväčšie výdavky nášho občianskeho združenia tvoria veterinárne účty. Mačiatka treba odčerviť, často majú hnačky, sú nachladnuté, na ulici chytia aj vážne ochorenia, ktoré sú nákladné na liečbu. Každé euro, ktoré nám pošlete, si veľmi vážime. Ďakujeme.


V roku 2004 vznikla myšlienka založiť občianske združenie, ktoré podporuje a spája ľudí, snažiacich sa zachraňovať, liečiť a umiestňovať mačky s pohnutým osudom.  Občianske združenie MačkySOS vzniklo začiatkom roka 2005. Skoncentrovali sme naše sily, a tým zvýšili úspešnosť pomoci mačkám. Naše ciele sme sformoluvali a napĺňame ich ako najlepšie vieme::

  • pomáhame opusteným a nechceným mačkám,

  • podporujeme súkromných záchrancov zvierat, ktorí vytvárajú podmienky pre záchranu, liečenie a umiestnenie opustených alebo nechcených mačiek,

  • podporujeme vznik ďalších domácich depozitov, ktoré by mohli plniť funkciu prechodnej karantény pred začlenením zvieratka do prostredia zdravých zvierat či už formou priamej adopcie alebo dočasnej starostlivosti u súkromných záchranárov,

  • zastrešujeme internetovú stránku www.mackysos.sk,

  • sprístupňujeme a vysvetľujeme problematiku opustených a nechcených mačiek širokým vrstvám obyvateľstva za účelom vytvorenia priaznivejšieho ovzdušia vo vzťahu občania - túlavé mačky,

  • vplývame v rámci možností na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou zvierat,

  • spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh na úseku ochrany životného prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhame k zlepšovaniu životného prostredia - vplývame na humánne riešenie zložitej problematiky opustených a túlavých mačiek,

  • podporujeme a uskutočňujeme kastrácie dospelých jedincov všeobecne, vo forme osvety, aj priamo podporujeme zmysluplné kastračné programy, ako momentálne najhumánnejšiu formu regulácie počtu opustených a túlavých mačiek,

  • organizujeme spoločensko - športové a kultúrne podujatia, ako možný spôsob šírenia osvety,

  • spolupracujeme s organizáciami a združeniami podobného zamerania.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?