Menu

Mesiac bez sprchy

Trvanie výzvy: 11. decembra 2012 - 30. apríla 2013

Cieľ výzvy

Hlavným cieľom je zriadiť hygienické centrum pre ľudí bez domova, aby sa mohli osprchovať, oholiť, cítiť sa príjemnejšie a sebaistejšie. Vďaka tomu budeme môcť spoločne pracovať na integrácii a hľadaní zamestnania.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.4.2011

IČO: 42185971

Ulica: Račianska 78 (Nová Cvernovka) 78

Mesto: Bratislava

PSČ: 83102

Štát: Slovensko

Príbeh

Mesiac bez sprchy

Viete aký to je pocit mesiac sa nesprchovať?
Ľudia bez domova áno.

Pomáhame ľuďom bez domova vyzerať a cítiť sa lepšie.
S Vašou podporou zriadime HYGIENICKÉ CENTRUM a zlepšíme ľuďom bez domova život.
Zriadením štyroch spŕch poskytneme hygienu 100 ľuďom týždenne v našom pripravovanom zariadení na Mýtnej ulici v Bratislave.

V Bratislave je 3500 ľudí bez domova. Stretávame ich denne - v obchodoch, na ulici, autobusoch, pred kostolmi. Veľa krát je práve vzhľad to, čo si na týchto ľuďoch všimneme ako prvé.

Na jeseň tohto roka OZ Vagus získalo od Magistrátu hlavného mesta Bratislavy budovu na Mýtnej ulici na zriadenie Denného a Integračného centra pre ľudí bez domova. Práve v tejto budove vznikne hygienické centrum, ktoré bude poskytovať možnosť osprchovať sa 100 klientom týždenne.

Práve možnosť osprchovať sa, dostať čisté oblečenie, byť ošetrený, najedený je pre ľudí bez domova dobrý začiatok k zmene. Bezdomovci získajú viac sebadôvery a sebaúcty, keď budú čistí a najedení. Môžu sa následne na to zapájať do pracovnej terapie, ktorú bude poskytovať Integračné centrum.

Cieľom je vytvorenie štyroch spŕch a štyroch umývadiel pre ľudí bez domova. Jedna sprcha bude vytvorená pre menej mobilných klientov. Umývadlá budú prispôsobené tak, aby sa klienti mohli pohodlne oholiť a umyť si zuby, tak ako my doma. Väčšina ľudí bez domova nemá vo svojich príbytkoch vodu a preto je ťažké udržiavať hygienu. Vytvorením takejto možnosti dodáme bezdomovcom taktiež pocit domova.

Len pravidelnou, dostupnou, individuálnou prácou dokážeme posunúť ľudí bez domova v procese ich socializácie. Práve zabezpečením základných služieb môžeme v budúcnosti pracovať na službách nadstavbových.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?