Menu

„Zatvorené dvere – otvorené srdcia“ – virtuálna ...

Trvanie výzvy: 14. apríla 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Získať finančné a materiálové prostriedky na realizáciu a technické spracovanie dielní. Prostriedky na nákup materiálov (látky, gumičky, nitky..) Hygienické balíčky a tvorivé balíčky "na doma" určené na vzdelávanie komunity.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.11.2011

IČO: Slovenská republika

Ulica: Slovenskej jednoty 42

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

„Zatvorené dvere – otvorené srdcia“ – virtuálna tvorivá dielňa plná námetov a inšpirácií

Vytvoríme virtuálny priestor ponúkajúci tvorivé vyžitie a inšpiráciu pre ľudí ktorí ostávajú doma. Návody a prezentácia remeselnej, hand - made práce, rozvoj kreativity.

Nie je nám ľahostajná súčasná situácia súvisiaca s nedostatkom ochranných pomôcok, informácií a narastajúca sociálna deprivácia seniorov. Osamelosť sa veľmi negatívne podpisuje na psychike seniora. Prejavuje sa smútkom,podráždenosťou, nervozitou, apatiou, vedie k depresii a vo veľkejmiere znižuje duševnú pohodu. Senior ťažšie zvláda stres a jeho fyzickézdravotné problémy sa následkom negatívneho zmýšľania zhoršujú. Aj krátky rozhovor môže seniorom pomôcť, v prekonávaní samoty a izolácie, ktorej súmomentálne vystavení. Títo sa v súčasnosti náročne zmierujú s pobytom v  izolácii vlastných domovov. Osobitnú pozornosť by sme radi venovali aj ľuďom navštevujúcim denné stacionáre, ktorí sú momentálne v domácej opatere a ich rodinám.

Svojimi aktivitami vďaka Vašej podpore by sme chceli materiálovo – technicky a personálne zabezpečiť:


-       šitie a distribúcie rúšok z bavlnených látokpre seniorov, ktoré budú distribuované do mestských častí a subjektovs ktorými naše OZ dlhodobo spolupracuje,

-       príprava, vytvorenie a doručenie letákov spolu s rúškami,obsahujúcimi informácie zamerané na hygienické opatrenia, a tipy nabezpečné aktivity v domácom prostredí. (cvičenie, tréning pamäti, tvorivéaktivity), pastelky, papiere, ceruziek a tvoirvých materiálov, na dmácu tvorbu 

-       spájane komunity na sociálnych sieťach, telefonická komunikácia, tvorivé balíčky aktivít – námetov na denné tvorenie v domácom prostredí, webináre a on-line vysielanie, 


TVORIVÉ BALÍČKY NÁMETOV BUDÚOBSAHAOVAŤ AKTIVITY Z OBLASTÍ:

·        ergoterapia: tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, grafomotoriky, schopnosťzvládať bežné denné činnosti ako je tréning obliekania, činnosť osobnejhygieny, zvládanie samostatného jedenia a pitia. , využívanie rôznychdidaktických pomôcok.

·        arteterapia: maľovanie, modelovanie, práca s rôznym materiálom, precvičovanie jemnejmotoriky,  výroba darčekov,

·        biblioterapia: čítanie rôznych textov a ich analýza,

·        reminiscenčná (spomienková) terapia: prezentovanie fotografii z mladosti, minulosti,prezentácia ľudových predmetov z mladosti - rôzne výšivky, ručné práce, kroje,predmety a podobne, pomocou čoho si vybavuje spomienky a aktivizuje pamäť,

-       tvorivá dielňa – výstava domácich prác – po skončení zákazuzdružovania sa a organizovania kultúrnych podujatí.


Tento projekt by sme radiudržali minimálne do ukončenia opatrení v súvislosti s CORONAvírusom  a ochorením COVID19. Poukončení opatrení by sme zrealizovali stretnutie s tvorením s aktívnymi seniormi v Košiciach, spojené s výstavou ich prác,ktoré vznikli počas ich pobytu doma.  Vytvorené pracovné pomôcky, listy, návody a tipy budú v elektronickej podobe dostupné na www stránke občianskeho združenia.

V OZ máme k dispozícii šijacie stroje a pracujeme s dobrovoľníkmi a účastníkmi našich poduajtí, ktorých zapájame do dobrovoľníckych aktivít - šitia rúšok. Naše občiasnke združenie funguje od roku 2011 a má skúsenosti s prácou  a aktivitami pre komunity. Pozrite si naše doteraz reaizované projekty: https://www.oztvorivadielna.sk/o-nas

Ilustračne k tejto výzve pripájame krátke video z aktivít  projektu Cesta je cieľ. https://www.oztvorivadielna.sk/nadacia-volkswagen-slovakia

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?