Menu

Tvoje miesto na našom gauči

Trvanie výzvy: 17. apríla 2020 - 17. júna 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Cieľom tejto gaučovej výzvy je pomôcť mládežníckemu centru KONTAKT udržať svoju činnosť a vytvoriť podmienky, aby po otvorení mladí ľudia mohli využívať všetky možnosti, ktoré KONTAKT ponúka. Keďže projekty a granty nebudú k dispozícií a vďaka nim sme pripravili aktivity, prosíme vás, aby ste podporili našu činnosť – aby každý mladý človek našiel svoje miesto na našom gauči.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 13.11.2002

IČO: 37869337

Ulica: Kasárenská 6

Mesto: Levice

PSČ: 93401

Štát: Slovensko

Príbeh

Tvoje miesto na našom gauči

Pred 15timi rokmi sa splnil jeden veľký sen a v Leviciach sa podarilo vybudovať bezpečné prostredie pre mladých ľudí. KONTAKT-mládežnícke centrum je domovom a bezpečným miestom pre mnohých mladých ľudí a umožňuje im aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa alebo rozvíjať svoju osobnosť... no dnes bojuje o prežitie samotná organizácia.

Myšlienka založenia KONTAKT – mládežníckeho centra sa zrodila ako túžba vytvoriť bezpečné miesto pre mladých ľudí z nášho okolia. V prvej etape sa začala kreovať vízia mládežníckeho centra a možnosti jej napĺňania. Dnes KONTAKT(ako ho všetci familiarne voláme) už 15 rokov podporuje rôzne mládežnícke aktivity a vytvára možnosti pre kreovanie osobnosti mladého človeka. Ako nezisková organizácia bojujeme s rôznymi výzvami, no vždy sa snažíme reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí v súlade so zachovaním vízie a hodnôtvy chádzajúce z kresťanstva.

Ako účelové zariadenie cirkvi poskytujeme mladým ľuďom nástroje ako rozvíjať svoje schopnosti a nadanie a zároveň im pomôcť budovať ich pocit sebahodnoty. Podporujeme alebo sami vytvárame rôzne aktivity napr. besedy, prednášky,hudobné projekty, športové aktivity. Okrem toho prevádzkujeme nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň, ktorej ponuka je prispôsobená možnostiam mladých ľudí. Je často kontaktný miestom, kedy mladý človek príde do nášho KONTAKTU.

Nosnou aktivitou je umelá lezecká stena (podvedením DELF, o.z.), ktorá  spája možnosti dobrovoľníctva (už 15rokov funguje len na základe dobrovoľníkov), neformálneho vzdelávania a aktívneho trávenia voľného času. V letných mesiacoch naša vonkajšia terasa, kde sa nachádza lezecká stena, ožíva – počuť tu „bzukot“ radostných detí, ale aj ich rodičov. Delfáci sa starajú nielen o priateľskú až rodinnú atmosféru, ale aj o vysokú bezpečnosť. Pravidelne organizujú aj lezecké súťaže a venujú sa každý piatok aj spoločenským stolovým hrám. (ako vyzerá príprava inštruktorov si môžete pozrieť tu: youtube)

Obľúbenými a vyhľadávanými sa stali aj aktivity skupiny dievčat zo SWAP – burzy oblečenia, besedy s ekologickými témami a workshopy. Už tradičnými sa stali cestovateľské besedy či rôzne diskusie (napr. cestovateľské kino, festival outdoorových filmov a iné).  V spolupráci s mladými ľuďmi z nášho kostola(SPOT – dorast a KECY – letný anglický tábor) sme sa v roku 2019 organizovali aj niekoľko menších párty pre mladých –počítačová párty, kvíz párty, food párty alebo naša tradičná vianočná párty.Nezabudli sme ani na športových nadšencov, a preto sa už tradičnými stal ping-pongový či kalčetový turnaj.

Všetky tieto podujatia a aktivity však spája veľké úsilie dobrovoľníkov a pracovníkov urobiť niečo pre druhých so zámerom budovať vzťahy a poukazovať na kresťanské hodnoty.

(odporúčame si pozrieť náš facebook alebo webovú stránku. Nájdete tu všetky informácie, fotky z akcií  :) 

Na začiatku roka 2020 sa nám podarilo naplánovať super program na celý rok a rozbehnúť aktivity. Napísali sme projekty (žiadosti o grant), ktoré by nám pomohli udržať a rozvíjať našu činnosť... 

.... no 13.3.2020 prišlo vážne rozhodnutie,kedy sme museli naše mládežnícke centrum a kaviarničku zavrieť. Odvtedy robíme všetko preto, aby sme prežili ...  a aby sme mohli obnoviť svoju činnosť.Ťažkosti nám spôsobuje úplný výpadok našich príjmov (tržby z kaviarne a prenájom) a  zrušenie všetkých grantov a projektov, ktoré nám pomáhali financovať voľnočasovú činnosť. No výdavky platiť musíme – energie, mzdy, licencie a iné poplatky. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?