Menu

Blízki na diaľku

Trvanie výzvy: 20. apríla 2020 - 31. mája 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Nemôžeme sa stretávať, priateľmi sme si však naďalej. Naším cieľom je podporiť v trenčianskej komunite spolupatričnosť a zmierniť následky fyzického dištancovania na duševné zdravie. Finančné prostriedky použijeme na rozvoj projektu #blizkinadialku a živé vysielanie rozhovorov Choices a kvízov Oflajn na sociálnych sieťach.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 19.2.2008

IČO: 37925156

Ulica: Gen. Viesta 6

Mesto: Trenčín

PSČ: 911 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Blízki na diaľku

Keď sme sa po úspešných rokoch v Bratislave presunuli v roku 2014 do Trenčína, chceli sme spestriť ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí, rozvíjať komunitný život a prispievať k tomu, aby tu bolo dobre a aby mladí ľudia mali dôvod sa sem vrátiť. Vidíme výsledky a zmysel našej práce, máme veľkú chuť pokračovať aj v náročnom období.

Nová situácia nás vo Voices zastihla dva dni pred konaním deviateho podujatia Na vlastných nohách. Tešili sme sa na hostí, vážime si, že chodievajú za nami do Trenčína. Mali prísť porozprávať o svojej práci, radostiach a starostiach, ktoré pri nej zažívajú. Zvyčajne sem pozývame profesionálov z kreatívnej oblasti, sociálnych či technologických inovátorov, komunitných lídrov či odborníkov z humanitných a prírodovedných vied. Snažíme sa tak spríjemniť Trenčanom život, podporovať samostatnosť, ľudskosť, zodpovednosť, umožniť vznik priateľstiev a spoluprác. A zrazu nič z toho naživo nie je možné. Žiadne verejné podujatia, žiadne Nohy, žiadne Rozhovory Choices, žiadny kvíz Oflajn.

V čase koronavírusu spolu čelíme mnohým výzvam. Všetci často v duchu aj nahlas ďakujeme do nemocníc, lekární, pekární, predajní, skrátka všetkým, čo pomáhajúv prvej línii. Aj my. Uvažovali sme preto, čím by sme vedeli prispieť. Chodievame pracovať do chránenej dielne Baliareň na ceste, zdalo sa nám to však málo. Po úvahách sme sa rozhodli pre Blízki na diaľku. Oslovili sme priateľov zblízka aj zďaleka, mladších, starších, partnerské dvojice aj celé rodiny, vysvetlili sme im, o čo nám ide, dohodli sa a neskôr pod tagom #blizkinadialku sme zverejnili 42 osobných kratších aj dlhších výpovedí o tom, ako sa teraz máme. Spätná reakcia na príbehy bola pozitívna. Ľudia pocítili blízkosť, povzbudenie, rešpekt, spolupatričnosť.     

Potvrdilo sa nám, že musíme hľadať cesty ako pokračovať, že sa jednoducho nesmieme vzdať. Dohodli sme sa, že s formátmi Rozhovory Choices a Oflajn prejdeme na živé vysielania na sociálnych sieťach. Vyžadovalo si to najmä úpravy spôsobu realizácie, zabezpečenie technického vybavenia a zdokonalenie sa v zručnostiach v práci s technológiami. Zmysel v tom však nepochybne vidíme, preto sme do toho išli bez váhania a naplno. Keďže si dávame záležať na kvalite, prinieslo to isté finančné investície, ktoré spolu s výpadkom príjmu za nerealizované podujatia, pociťujeme. Nijako nás to nateraz nezastaví a v práci pokračujeme. Prvé tri živé vysielania sú už naplánované a postupne budú pribúdať ďalšie. V hlavách máme už aj niekoľko nápadov, ako ďalej rozvinúť projekt Blízki na diaľku.    

Ak sa rozhodnete podporiť našu prácu, budeme veľmi radi. Ďakujeme. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?