Menu

Mary's Meals: strava pre deti ohrozené hladom

Trvanie výzvy: 18. mája 2020 - 18. mája 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Pomôžme dať jedno výživné jedlo denne čo najviac deťom ohrozeným hladom! Počas koronavírusu dostávajú deti jedlo v rodinách, po otvorení škôl ich posielame do školy vzdelávať sa. Tam im uvaria jedlo miestni dobrovoľníci z lokálne vypestovaných surovín. Jedna porcia stojí 9 centov a nasýtenie jedného diťata 18,30 EUR na celý školský rok .

Autor výzvy

Dátum vzniku: 10.4.2019

IČO: 52226433

Ulica: Liptovský Michal 39

Mesto: Liptovský Michal

PSČ: 03483

Štát: Slovensko

Príbeh

Mary's Meals: strava pre deti ohrozené hladom

Pomôžme dať jedno výživné jedlo denne čo najviac deťom ohrozeným hladom! Počas koronavírusu jedlo dodávame do rodín, po otvorení škôl deti znova nasýtime v škole a umožníme im tak získať vzdelanie.

Počas koronavírusu neprestávame pomáhať! V čase, keď sú kvôli pandémii zavreté školy aj v rozvojových krajinách kde pomáhame, poskytujeme deťom potraviny za prísnych hygienických opatrení priamo do ich rodín. Pravidelná strava prispieva k ich zdravému vývinu a budovaní imunity počas obdobia, keď sú obzvlášť ohrozené zvýšeným rizikom extrémnej chudoby v dôsledku pandémie.

Mary's Meals účinne bojuje proti hladu vo svete. Zavádzame svojpomocné školské stravovanie v školách v najchudobnejších komunitách na svete (napr. Južný Sudán, Haiti, Malawi, India, Libéria, Keňa, Sýria,...).  Našou víziou je, aby každé dieťa dostalo aspoň jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania. Tak dostávame do školy deti, z ktorých mnohé by pre chudobu museli inak pracovať alebo žobrať.

Sýtime už viac ako 1,6 milióna detí v 19 krajinách. Vďaka zapojeniu množstva dobrovoľníkov a nízkonákladovému modelu sme schopní jedno dieťa nasýtiť za 9 centov na deň, čo je  18,30 EUR na celý školský rok! 

Myšlienka je jednoduchá a funguje:

  • aby sme chudobné deti dostali do školy, poskytujeme im jedno jednoduché ale výživné jedlo denne priamo v mieste ich vzdelávania 

  • jedlo pripravujú a podáva 80.000 dobrovoľníkov z miestnych komunít (väčšinou mamy detí)

  • organizácia dodáva potraviny na varenie – všade kde to je možné dodávame suroviny od miestnych farmárov, čím podporujeme lokálnu ekonomiku

  • v miestach, kde funguje program Mary's Meals môže chodiť viac detí do školy: zvyšuje sa počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, zlepšuje sa výživa detí a ubúda chronického hladu a stresu detí

  • vzdelanie otvára deťom cestu von z chudoby a pomáha im postaviť sa na vlastné nohy

Mary's Meals Slovensko sa stalo súčasťou rodiny Mary's Meals v 2019 a funguje výlučne na práci dobrovoľníkov. Na Slovensku neostáva z vašich darov ani cent, odvádzame 100% z toho čo nám od Vás príde na financovanie programu školského stravovania realizovaný Mary's Meals International (www.marysmeals.org).  Naše náklady na Slovensku idú z vlastného vrecka dobrovoľníkov a sympatizantov. OZ Mary's Meals Slovensko má registrovanú verejnú zbierku kontrolovanú Ministerstvom vnútra SR a transparentne zverejňuje vyúčtovanie zbierky na svojom webe.

Počas pandémie naši dobrovoľníci nemôžu organizovať hromadné charitatívne akcie a zbierať príspevky do pokladničiek. Napriek tomu veríme, že podporou darcov on-line sa nám podarí vyzbierať prostriedky na nasýtenie čo najviac detí v núdzi.

Podporujte deti pravidelne - vašou pravidelnou podporou dokážete nasýtiť:

  • 1,53 EUR mesačne - 1 dieťa na celý školský rok 

  • 4,58 EUR mesačne - 3 deti na celý školský rok

  • 18,30 EUR mesačne - 12 detí na celý školský rok

  • 36,60 EUR mesačne - 25 detí na celý školský rok

  • 153 EUR mesačne - 100 detí na celý školský rok


Robme malé skutky s veľkou láskou!    Sv. Terézia z Kalkaty

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?