Menu

ŽIJEME V MODERNEJ DOBE... MY MODERNIZUJEME AJ ...

Trvanie výzvy: 3. januára 2013 - 1. júna 2013

Cieľ výzvy

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU JE REALIZÁCIA ONLINE PORADNE S NÁZVOM IPČKO, KDE PONÚKAME POMOC MLADÝM ĽUĎOM V ZLOŽITEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII. AJ TAKOUTO FORMOU SA SNAŽÍME ZÍSKAŤ DOSTATOČNÉ FINNAČNÉ ZDROJE, ABY SME MOHLI REALIZOVAŤ NAŠE PLÁNY ČO NAJSKÔR A NAJEFEKTÍVNEJŠIE.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.4.2012

IČO: 42261791

Ulica: Na vŕšku 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 81101

Štát: Slovensko

Príbeh

ŽIJEME V MODERNEJ DOBE... MY MODERNIZUJEME AJ POMOC DRUHÝM

IPcko.sk je on-line centrum, poskytujúce poradenstvo priamo cez internet (prostredníctvom chatu) mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii. Dajte nám možnosť, aby v tom neostali sami. Aj vďaka Vám, môžeme pomôcť tam, kde iní nemajú dosah.

Je alarmujúce, koľko mladých je v súčasnosti nešťastných, nespokojných, žijúcich v neistote a vystavených mnohým záťažiam a stresu. Výsledkom je stúpajúce percento mladých, ktorí sú závislí od užívania návykových a omamných látok, zvyšujúca miera kriminality, rastúci trend sebapoškodzovania či samovrážd... a to ešte zďaleka nie je všetko.

Príčinu možno vidieť aj v tom, že v čase, keď potrebovali pomoc či podporu, sa nemali na koho obrátiť.
Dospelí nemali čas, návšteva psychológa sa zdala byť márna, pred kamarátmi bolo trápne o tom hovoriť.

Žijeme vo svete technológii a internetu, tak prečo nevyužiť výdobytky tejto doby v prospech ľudstva a nepriblížiť sa k mladým práve cez prostriedky, ktoré oni sami využívajú.
Vďaka online-chat poradenstvu tak môžeme búrať zábrany. Mladí môžu vystupovať anonymne, prestávajú sa hanbiť za svoje problémy, dokážu sa otvoriť, hovoriť o svojich problémoch, a tak sa stávajú viac prístupní pomoci, ktorú potrebujú. Samozrejme, všetko sa odohráva na mieste, ktoré je im tak blízke a kde sa cítia bezpečne, na internete.

Projekt IPcko.sk je bezplatná forma online poradenstva, ktorú spravuje OZ Inštitút prijatia od 1.7.2012 a od svojej existencie sme poskytli 3200 chat rozhovorov s mladými, ktorí nevedeli, ako ďalej so svojimi problemami.
Poradňu realizujeme prostredníctvom odborne pripravených dobrovoľníkov - študentov psychológie, sociálnej práce a práva.
Tí kamarátskym prístupom dokážu reagovať na problémy neformálnym spôsobom, ktorý je pre mladých prijateľný.
Náročnejšie problémy môžu dobrovoľníci konzultovať s odborníkmi, ktorí sú tiež súčasťou nášho projektu.

Na fungovanie tohto portálu však nestačíme sami, preto sa obraciame na Vás s prosbou o finančnú podporu, aby sme tak mohli zabezpečiť pokrytie všetkých nákladov potrebných na spravovanie webu, chod našej "face to face" poradne v Bratislave a propagáciu projektu medzi mladými.

Nezabudnite, dnešní mladí sú budúcnosťou sveta. Je dobré myslieť na nich už teraz.

Pre viac informácií kliknite na www.ipcko.sk a dozviete sa viac.

Ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?