Menu

Nové auto pre Náruč, ktorá pomáha

Trvanie výzvy: 12. júna 2020 - 31. júla 2020

Cieľ výzvy

Zakúpenie nového spoľahlivého a bezpečného 5-miestneho auta pre Detské krízové centrum Náruč

Autor výzvy

Dátum vzniku: 13.11.1997

IČO: 36138665

Ulica: Zádubnie 56

Mesto: Žilina

PSČ: 010 03

Štát: Slovensko

Príbeh

Nové auto pre Náruč, ktorá pomáha

... potrebujeme peniaze na dofinancovanie kúpy nového spoľahlivého a bezpečného 5-miestneho "tátoša" s nenákladnou a bezproblémovou prevádzkou, ktorý to s nami a potiahne ďalších 12 rokov

Deti, ktoré nachádzajú dočasné útočisko v našom Detskom krízovom centre Náruč boli vyňaté zo svojich pôvodných rodín v dôsledku týrania, sexuálneho zneužívania alebo naozaj hrubého zanedbávania.  Jedná sa o pobytové centrum s nepretržitou prevádzkou a kapacitou 20 klientov. Od roku 2000 tu deťom poskytujeme krízovú intervenciu, psychologickú a sociálnu diagnostiku, liečebno-pedagogickú starostlivosť, zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti a ďalšie podporné programy podľa potrieb a najlepšieho záujmu detí.  V spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne hľadáme pre deti možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť ich situáciu, ideálne v súčinnosti s ich biologickými či náhradnými rodinami. Deti u nás bývajú zvyčajne 6-9 mesiacov. Doteraz sme poskytli pomoc a intenzívnu starostlivosť viac ako 650 deťom.

Sprevádzanie detí do školy či k lekárom, realizácia výletov a rôznych voľnočasových aktivít mimo areálu krízového centra ale i zastupovanie záujmov detí na rôznych úradoch či súdoch - to všetko si vyžaduje rýchle, bezpečné a efektívne cestovanie. Náš 12-ročný Renault Modus i napriek starostlivosti a priebežnej údržbe (ani nie tak pomaly, ako isto) DOSLUHUJE ...  náklady na neustále opravy sú vysoko nerentabilné, ale toto auto by nám nepostrádateľne chýbalo. Preto potrebujeme financie na kúpu nového spoľahlivého a bezpečného 5-miestneho "tátoša" s nenákladnou a bezproblémovou prevádzkou, ktorý to s nami potiahne ďalších 12 rokov :-)

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?