Menu

Zbierka pre Tibora na liečbu smrteľnej choroby ALS

Trvanie výzvy: 8. júla 2020 - 22. júna 2021

Cieľ výzvy

Získať finančnú hotovosť na liečbu kmeňovými bunkami pre manžela s ochorením ALS s bulbarnym syndromom

Príbeh

Zbierka pre Tibora na liečbu smrteľnej choroby ALS

Pomoc pri liečbe ALS

Náš príbeh začal cca pred 8 mesiacmi úplne nenápadným problémom s chrupom.Postupne sa pridávali problémy s rečou ktorá je neartikulovaná,, častým podkýnaním a najviac viditeľným problémom je nemožnosť otvoriť päste oboch rúk a nemožnosť používať obe horné končatiny. Choroba bola diagnostikovaná ako amyotrofická laterálna skleróza s bulbarnym syndrómom, čo v laickej reči znamená nepohyblivost jazyka, problémy s hltaním a celkovo jedením. Neskoršie štádium ochorenia končí úplnou paralýzou,s podporou dýchania a 24 hodinovou starostlivosťou. Choroba ma celkom rýchlu progresiu. Možnosť predĺžiť život môže poskytnúť liečba kmeňovými bunkami, ktorá u nás na Slovensku nie je poskytovaná, ani inak podporovaná zdr. poisťovňami a štátom. Ako možnosť prichádza do úvahy návšteva Ukrajiny, kde sa táto liečba podáva, ale je finančne veľmi náročná.Celková suma jednej aplikácie je 10.000€. Aplikáciu treba opakovať viac krát .Preto prosím všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud môjho chorého manžela o príspevok v akejkoľvek finančnej výške.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?