Menu

Jednorazová výpomoc

Trvanie výzvy: 19. augusta 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Úhrada výdavkov spojených s udržaní chodu domácnosti a zabezpečenia potrieb pre dieťa ako napr. zaplatenie nájmu, úhrada poplatkov spojených so začiatkom školského roka (strava, poplatky za družinu,ZRPŠ, poistenie), nákup školských pomôcok a oblečenia pre dieťa a pod.

Autor výzvy

Príbeh

Jednorazová výpomoc

Prosím o poskytnutie jednorázovej výpomoci pre mňa a moju rodinu.

Pred začatím koronakrízi som pracoval ako pomocná sila v bare, som invalidný dôchodca. Majiteľ so mnou rozviazal pracovný pomer nakoľko ma už nepotreboval. Keďže som mal nizky príjem, dostal som od sociálnej poisťovne OCR len vo výške cca 70€ mesačne. Sme odkázaní na manželkin príjem a môj invalidny dôchodok mesačne činí 230€.Keďže som invalid hľadá sa mi práca len ťažko, rodičov už nemám a svokrovci sú sami ťažko chori. Čiže pomoci niet. Akákoľvek výpomoc z vašej strany by bola záchranou Ďakujem 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?