Menu

Centrum pre deti s viacnásobným postihnutým

Trvanie výzvy: 14. februára 2013 - 14. februára 2014

Cieľ výzvy

ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA CENTRUM PRE DETI S VIACNÁSOBNÝM POSTIHOM

Príbeh

Centrum pre deti s viacnásobným postihnutým

Občianske združenie Nožička je zamerané na činnosti spojené s deťmi, ktoré majú rôzne typy telesného a duševného postihu.
Deti s viacnásobným postihnutým potrebujú pre svoj život oveľa viac ako tie zdravé, ich rodičia robia všetko, aby im nič nechýbalo. A ako sa majú možnosť stretávať v rôznych krúžkoch a záujmových skupinách zdraví jedinci, túto istú možnosť chceme dať aj my naším ratolestiam. V spolupráci s rodičmi týchto detičiek a po vzájomných konzultáciách sme zistili, že detičky potrebujú okrem cvičenia a masáží, ktoré sme doposiaľ poskytovali aj edukáciu (výchova a vzdelávanie) v základných seba obslužných aktivitách, ďalej terapie typu tvorivej dielne, kde za pomoci svojich rodičov, môžu rozvíjať svoju jemnú a hrubú motoriku. Podarilo sa nám zohnať vyhovujúci priestor ale momentálne ho musíme upraviť pre potreby detí a na to potrebujeme financie, ktoré nám bohužiaľ chýbajú.

Naše občianske združenie začalo svoju činnosť v decembri 2010 a za obdobie roka 2011 sa nám podarilo zrealizovať vlastnú telocvičnu v priestoroch OZ. Vzhľadom na pribúdajúce množstvo postihnutých detí, ktoré navštevujú toto zariadenie spolu s asistujúcimi rodičmi, nám priestory prestali postačovať. Podarilo sa nám zohnať väčší priestor, v budove bývalej základnej školy, na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici a však momentálne nevyhovuje potrebám detí a preto ho potrebujeme upraviť aby bol vhodný na vykonávanie terapií pre deti,a tiež potrebujeme nakúpiť rôzne pomôcky ktoré pomôžu deťom skvalitniť a obohatiť ich život. Však na to to nám chýbajú financie. A preto sa snažíme ich získať aj takouto možnosťou.
Veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?