Menu

Vzdelávanie online

Trvanie výzvy: 2. októbra 2020 - 2. decembra 2020

Cieľ výzvy

Naším cieľom je získať 600 EUR na zakúpenie potrebného technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na prípravu a realizáciu online livestreamov a pomôže nám tak produkovať kvalitný a zaujímavý vzdelávací obsah (nielen) pre mladých ľudí.

Autor výzvy

Príbeh

Vzdelávanie online

Sme OZ Lifestarter, tím mladých ľudí, ktorí majú odhodlanie meniť veci vo vzdelávaní na Slovensku k lepšiemu. Organizujeme rôzne kurzy, workshopy a vytvárame príležitosti pre aktívne využívanie voľného času. Práca s digitálnymi technológiami a online nástrojmi nám nie je cudzia a preto chceme aj počas pandémie robiť kvalitné edukačné livestreamy a hodnotné videá. Potrebujeme však dokúpiť techniku.

Naše občianske združenie oficiálne funguje od roku 2017, no náš základný tím bol aktívny uť v roku 2012. Vytvorili sme fungujúcu komunitu mladých ľudí, s ktorou pracujeme dodnes, pravidelne vymýšľame rôzne vzdelávacie akcie, motivačné semináre, voľnočasové aktivity či kultúrne podujatia. Ľudí, s ktorými pracujeme, sa snažíme viesť k objaveniu svojho poslania, aktivite, sebarealizácii a participácii v spoločnosti. 

V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať niekoľko úspešných projektov. Medzi najvýraznejšie z nich patrí vzdelávací program "Učiteľ21" - kurz digitálnych zručností pre učiteľov, ktorý má za cieľ pomôcť pedagógom lepšie využívať potenciál prezentácie, smartfónov, sociálnych sierí, cloudu či virtuálnej reality vo vzdelávacom procese. Zrealizovali sme ho na dvoch stredných školách v Trnave a chystáme jeho doplnené pokračovanie. 
S podporou viacerých nadácií a dobrovoľníkov sme v Trnave vytvorili "Cukrovar Point" - priestor pre oddych a kultúru, v ktorom sme už zorganizovali viacero komunitných akcií, piknik, premiéru filmu a kultúrny event "Večer talentov", kde sme umožnili vystúpiť mladým začínajúcim umelcom. 

Počas tohto obdobia spúšťame sériu vzdelávacích podujatí (nielen) pre mladých - "lifestarter academy", ktorú chceme v aktuálnej situácii realizovať online v podobe inšpiratívnych livestreamov. Potrebujeme však dokúpiť ešte nejaké technické vybavenie (kameru, káble, réžiu pre stream), aby mohli byť naše videá kvalitné a zaujímavé. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?