Menu

Keď život rozdáva niečo naviac

Trvanie výzvy: 29. októbra 2020 - 30. júna 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Absolvovať čo najviac rehabilitačných pobytov

Príbeh

Keď život rozdáva niečo naviac

Všetkým nám mamám, ktoré sa starajú o,, výnimočné "dieťatko.
" Vidím ťa, ako berieš svoje dieťa na terapiu, zatiaľ čo tvoji kamaráti berú svoje deti na futbal alebo na balet.
Vidím, že nevnímaš, keď sa všetci tvoji priatelia chvália úspechmi zo skúšok.
Vidím ťa, ako sa snažíš naplánovať udalosti a stretnutia.
Vidím ťa sedieť hodiny pri počítači a skúmať, čo tvoje dieťa potrebuje.
Vidím, ako sa hneváš, keď sa ľudia sťažujú na to, čo vyzerá ako nezmysel.
Vidím, ako sa kúsok po kúsku strácaš, ale stále sa staráš o svoju rodinu.
Vidím, ako čerpáš silu zo slabosti, silou, o akej sa ti ani nesnívalo.
Vidím ťa, ako preukazuješ úctu učiteľom, terapeutom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí pomáhajú tvojmu dieťaťu, lebo pomáhajú tebe.
Vidím ťa, ako sa zobúdzaš skoro ráno, aby si po ďalšej chaotické noci všetko zvládla. Vidím ťa, ako sa snažíš žiť, aj keď si na okraji priepasti.
Viem, že sa cítiš neviditeľná, akoby si to, čo robíš, nikto nevšimol. Ale chcem, aby si vedela, že ťa vidím.
Vidím, ako sa posúvaš vpred.
Vidím, že si sa rozhodla urobiť všetko, pre to, aby si svojmu dieťaťu dopriala tú najlepšiu starostlivosť doma, v škole, na terapii a u lekárov. To, čo robíš, je dôležité. Stojí za to bojovať. V tých dňoch, keď sa pýtaš, či to ešte zvládneš, chcem, aby si vedela, že si krásna. Chcem, aby si vedela, že to stojí za to. Chcem, aby si vedela, že láska je tá najdôležitejšia vec a že si v nej najlepšia.
A v dňoch, keď vidíš zlepšenie, v tých chvíľach, keď je tvrdá práca odmenená a ty si vychutnávaš úspech, ťa vidím tiež. A som na teba hrdá.
V ktorýkoľvek deň.... Robíš to dobre"

Dokázať stáť na vlastných nohách a urobiť svoj prvý krok vpred.

Milí darcovia, prihováram sa Vám s prosbou o pomoc pre našu Melániu. V septembri mala 5 rokov. 

Stále nesedí, nechodí, nerozpráva. Má spastickú kvadruparézu, hypertonus, DMO. Po poslednej kontrole u neurológa už si diagnózou ani nie sú istí,tak sme absolvovali genetické vyšetrenie. Výsledky sú možno do konca roka.Pre každého rodiča je čakanie nočnou morou.
Aby mohla napredovat malými krôčikmi vpred potrebuje rehabilitácií strašne veľa. Veľmi ma mrzí a trápi, že to nie je v našich možnosťiach financovať.
Bola by som rada, keby stačil 1 takýto pobyt a stála by na vlastných nohách a vedela spraviť svoje prvé kroky. Žiaľ to tak nefunguje. Treba ich veľa, veľa a omnoho viac. Potrebovala by absolvovať každý mesiac aspoň dvojtýždňový pobyt, je veľmi šikovná. Aby sa mohla jašiť na ihrisku, zakričať mama, naháňať sa so svojimi bratrancami a sesternicami. 
Veríme, že sa ešte nájde v ľudoch dobro a pomôžu iným, aj keď ich nepoznajú. Často sa mi sníva o tom ako sa Melany postavila a začala chodiť. Verím tomu, že to neostane len snom.
Preto by som chcela všetkých veľmi pekne poprosiť o zdieľanie a kto môže prispieť aj keď len eurom, budeme veľmi vďační.
Aj more sa skladá z kvapiek. Ďakujeme

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?