Menu

Knihy pre deti z Luníka IX

Trvanie výzvy: 20. marca 2013 - 19. marca 2014

Cieľ výzvy

Cieľom našej výzvy je získať vhodné knihy pre deti z Luníka IX, ktoré im pomôžu zlepšiť svoju čitateľskú gramotnosť, formovať svoj postoj k životu, poskytnú priestor pre osobnostný rast a zvýšia šancu prežiť svoj život plnohodnotne.

Príbeh

Knihy pre deti z Luníka IX

Deti na Luníku IX vyrastajú bez kníh, majú problémy s čítaním a so slovenčinou samotnou. Knihovníčky z Knižnice pre mládež mesta Košice počas víkendov sa začali týmto deťom venovať. Našim cieľom je doplniť tamojšiu knižnicu o chýbajúce detské knihy.

Knižnica pre mládež mesta Košice je jedinou špecializovanou knižnicou na Slovensku s prioritným zameraním na deti do 15 rokov. Cieľom našej práce nie je len požičiavať knihy, ale aj privádzať deti ku knihám a k literatúre.

Naša knižnica má 24 pobočiek po celých Košiciach. Jediným sídliskom, kde pobočka našej knižnice nie je, je Luník IX. Uvedomujúc si situáciu na tomto sídlisku, kde deti našu pomoc zvlášť potrebujú, sme hľadali partnerov, s ktorými by sme vedeli týmto deťom pomôcť a dostať sa k nim. Našli sme spoločnú reč so saleziánmi don Bosca, ktorí už vo svojom novom pastoračnom centre na Luníku IX jednoduchú knižnicu prevádzkujú. Vzhľadom na to, že čitateľská gramotnosť týchto detí je elementárna, vhodnými knihami sú detské knihy s veľkými písmenami, leporelá, či obrázkové knihy. Knihy, ktoré saleziánska knižnica má, sú z rôznych darov a vyššie spomínané kritéria nespĺňajú.

Naša spolupráca so saleziánmi spočíva aj vo formácii dobrovoľníkov z radov mladých ľudí žijúcich na Luníku IX. Pozývame ich na rôzne besedy, prednášky, či odborné semináre týkajúce sa zážitkových čítaní, či práci s knihou. S mesačnou pravidelnosťou sme v pastoračnom centre zaviedli zážitkové čítania. Po nedeľnej svätej omši pripravujeme pre deti motivačný program, zložený zo zážitkového, alebo dramatizovaného čítania a pod. Naše obojstranné skúsenosti sú zatiaľ veľmi dobré.

Čítanie pomáha k vzdelaniu, sme presvedčení, že táto komunita potrebuje najmä vzdelaných ľudí. Našim hlavným cieľom nie je dávať im rybu, z ktorej sa môžu najesť v ten deň, ale pomôcť im naučiť sa chytať ryby a môžu jesť celý život.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?