Menu

Máme jasný cieľ

Trvanie výzvy: 10. novembra 2020 - 30. septembra 2021

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je nájsť financie, ktoré potrebujeme na realizáciu našich poslaní. Získané prostriedky budú použité na poplatky súvisiace s účasťou v súťažiach, prenájom tréningových a zápasových priestorov, základné materiálno-technického vybavenie a organizáciu podujatí pre našich členov.

Príbeh

Máme jasný cieľ

Prosíme o pomoc všetkých aktívnych ľudí, ktorým nie je šport ukradnutý. Chystáme veľké veci, no ako dobre všetci vieme, začiatky sú najťažšie. Práve preto potrebujeme pomocnú ruku, aby sme mohli úspešne realizovať naše ciele.


Športový klub vznikol za účelom podpory a rozvoj florbalu u detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva. Klub sa v septembri prvýkrát prihlásil do regionálnych súťaží, ktoré organizuje Slovenský zväz florbalu. Cieľom nášho klubu je zlepšiť nielen tréningové, ale aj globálne podmienky v našom meste a zaistiť tak, aby deti mohli športovať a venovať sa tomu, čo ich baví aj bez ohľadu na finančnú situáciu ich rodín. Klub je založený predovšetkým na poskytovaní kvalitných podmienok na výkon florbalovej činnosti a správny vývoj športovca. Veľa výborných hráčov, možno budúcich reprezentantov, skončilo len kvôli tomu, pretože ich rodičia im nedokázali zaplatiť pomôcky / poplatky súvisiace s výkononom ich športovej činnosti. My sa snažíme hľadať riešenia, vďaka ktorým odbremeňujeme rodiny od finančných poplatkov a nákladov na športovú činnosť svojho dieťaťa. Vďaka finančnej podpore vieme športovcom zabezpečiť podmienky, pomôcky, ktoré by si inak museli hradiť sami. 

Naše ciele sa nám od začiatku našej činnosti zatiaľ darí napĺňať, no situácia okolo pandémie nám trošku pokazila plány. Práve preto potrebujeme pomocnú ruku, aby sme mohli aj ďalej realizovať naše ciele.

Predpokladaná kalkulácia:
Materiálno-technické vybavenie (mantinely, hokejky, bránky, trénigové pomôcky, výstroj, ...) - 7 500 €
Tréningový proces - 2 500 €


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?