Menu

Posteľ ako pomoc pre seniorov

Trvanie výzvy: 30. novembra 2020 - 31. januára 2021

Cieľ výzvy

Naším cieľom je kúpiť 5 prenosných skladacích postelí, ktoré by sme mohli operatívne presúvať medzi jednotlivými zariadeniami pre seniorov podľa potreby. Cena jednej skladacej postele s matracom vo veľkosti 80x200 je 110 EUR.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.11.1991

IČO: 17327181

Ulica: Palisády 46

Mesto: Bratislava

PSČ: 81106

Štát: Slovensko

Príbeh

Posteľ ako pomoc pre seniorov

COVID 19 bohužiaľ neobišiel ani zariadenia sociálnych služieb.

Posledných deväť mesiacov tak bolo pre zamestnancov v sociálnych službách psychicky a fyzicky veľmi náročným obdobím. Zároveň však môžeme hovoriť aj o deviatich úspešných mesiacoch, v ktorých ukázali schopnosť byť flexibilní a nespoliehať sa iba na už zabehnuté stereotypy.Významne sa to prejavilo aj v spotrebe ochranných a dezinfekčných prostriedkov, čím sa navýšili náklady na prevádzkovanie jednotlivých zariadení. V súvislosti so starostlivosťou o odkázaných spoluobčanov v pobytových službách vznikla aj nová potreba. Sú ňou postele pre zamestnancov, ktorí v prípade výskytu COVIDu19 v týchto zariadeniach musia zostať bývať spolu s klientami po dobu, kým je to nevyhnutné. Zabezpečenie dodatočných postelí pre zamestnancov je pri súčasnom spôsobe financovania sociálnych služieb a celkových zvýšených mesačnýchnákladoch veľmi náročné.Evanjelická diakonia 

ECAV na Slovensku v súčasnosti spravuje sieť 26 stredísk Evanjelickej DIAKONIE. V nich pracuje približne 300 zamestnancov, ktorí poskytujú celú paletu sociálnych služieb pre viac ako 800 klientov. Z celkového uvedeného počtu je 7 pobytových zariadení pre seniorov, v ktorých žije 285 klientov a pracuje 185 zamestnancov. 

V mene zamestnancov a klientov stredísk Evanjelickej DIAKONIE Vám touto cestou ďakujeme za Vašu pomoc v našej službe formou finančného daru!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?