Menu

PumpPark Petržalka prevádzka

Trvanie výzvy: 30. novembra 2020 - 30. novembra 2021

Cieľ výzvy

Prestavba areálu je hotová. Bežná prevádzka a údržba už však ostáva na pleciach dobrovoľníkov a občianskych združení. Z vyzbieraných peňazí budeme financovať údržbu zelene, kosenie, zametanie nečistôt z dráhy, doplnenie mobiliáru areálu (vešiaky na veci, lavičky), obnovu náradia na úrdžbu pre dobrovoľníkov, vrecia na odpad a jeho likvidácia, dosadenie zelene, obnovu dopravného značenia na dráhe ale aj obnovu už hotových častí areálu po pôsobení vandalov, ktoré v oblasti Petržalky nie je výnimočné. To všetko nás ešte čaká počas nasledujúcich šiestich rokov prevádzky, počas ktorých bude OZ Pedál za údržbu a prevádzku areálu zodpovedné.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.2.2013

IČO: 52702219

Ulica: Poľná 23

Mesto: Bratislava

PSČ: 81103

Štát: Slovensko

Príbeh

PumpPark Petržalka prevádzka

PumpPark Petržalka je nový areál pre vyznavačov kolesových športov. Poskytuje priestor pre športové vyžitie cyklistov, skejterov, kolobežkárov aj inline korčuliarov všetkých vekových aj výkonnostných kategórií. Nájdete tam takmer 600m dráh rôznej obtiažnosti s asfaltovým povrchom, a to priamo v srdci najväčšieho sídliska v Bratislave.
Projekt prestavby starej bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ul. na moderný asfaltový pump track bol realizovaný ako komunitný projekt, na ktorom sa finančne podieľali najmä samosprávy (hlavné mesto SR Bratislava, župa a mestská časť Petržalka), niekoľko nadácií zo súkromnej sféry a občania príspevkami na transparetný účet. Pri jeho realizácii a prevádzke využívame iniciatívu a prácu najmä dobrovoľníkov ale aj profesionálnych firiem.

Na realizácii projektu prestavby starej bikrosovej dráhy na Haanovej ul. v Petržalke pracujeme od roku 2014. V decembri 2016 sa nám podarilo dostať pozemky bikrosovej dráhy do nájmu od Hl. mesta SR Bratislavy. 

Počas roka 2017 sa nám podarilo zo zdrojov OZ Pedál zafinancovať vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie územného rozhodnutia. Od roku 2018 sme realizovali tri z piatich etáp prestavby: Bambi line pre najmenších užívateľov, Dual line a Intermediate loop pre pokročilých jazdcov, všetky so stabilným asfaltovým povrchom. V roku 2020 sme s výzmanou podporou subjektov samosprávy, najmä hlavného mesta SR Bratislavy, ale aj Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Bratislava Petržalka, prestavbu dokončili. V súčasnosti tak areál poskytuje takmer 600m dráh s rôznou obtiažnosťou a asfaltovým povrchom.

Myšlienka na prestavbu zanedbaného športoviska na bezpečnejší pump track vznikla na pôde občianskeho združenia medzi cyklistickými nadšencami. Tak isto celá prestavba bola realizovaná ako komunitný projekt s významným prispením dobrovoľníkov. Po rokoch snaženia sa podarilo pre tento projekt získať aj významnú finančnú podporu orgánov všetkých stupňov samosprávy na území Bratislavy a tak sme mohli projekt po stavebnej stránke dokončiť. Niektoré detaily, ako doplnenie mobiliáru areálu (vešiaky na veci, lavičky), obnova náradia na úrdžbu areálu pre dobrovoľníkov, vrecia na odpad a jeho likvidácia, dosadenie zelene, obnova dopravného značenia na dráhe ale aj obnova už hotových častí po pôsobení vandalov, nás ešte čakajú počas nasledujúcich rokov prevádzky.

Areál bol už počas prestavby mimoriadne intenzívne využívaný športovcami najrôznejšej výkonnosti a veku.  Areál je mega úspešný a intenzívne využívaný. Preto je potrebné ho rovnako intenzívne aj udržiavať.

Snažíme sa aj týmto spôsobom získať nevyhnutné minimálne prostriedky aspoň na základnú údržbu ako je údržba zelene, kosenie, zametanie nečistôt z dráhy, obnova dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti bežných aktivít jazdcov v areáli.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?