Menu

Liečba a rehabilitácia pre Michala

Trvanie výzvy: 7. januára 2021 - 7. júla 2021

Cieľ výzvy

Finančná istota pre človeka žijúceho v bolestiach, bez príjmu na pokrytie životných nákladov na bývanie a stravu, na lieky, konzultácie s lekármi, rehabilitáciu a doliečenie vážneho zdravotného stavu.

Príbeh

Liečba a rehabilitácia pre Michala

Pred Vianocami hospitalizovali Michala v nemocnici, s veľkými bolesťami. Lieky mu nezabrali, doma ani v nemocnici. Videli sme ho len cez sklo. Od Silvestra je doma, nemajú mu teraz viac ako pomôcť. Leží ďalej a trápi sa pre bolesti. Bude musieť dlho rehabilitovať, inak ho čaká operácia. Pre pandémiu prišiel v roku 2020 o príjem.


Michal má vážne problémy z krčnou chrbticou. Je ležiaci pacient, nemôže od konca novembra pracovať.

Začalo to urgentnou návštevou nemocnice v januári 2010. Tŕpla mu ruka. Podali mu infúziu a poslali s liekmi domov. Žiadne RTG chrbtice ani magnetická rezonancia. Vyprevadili ho so stručnou diagnózou, že má dočasný problém súvisiaci so sedavou prácou a so stresom. Pokojom na lôžku a liekmi sa to malo vyriešiť. V tom čase sa nám narodila dcérka. Bolesti neustupovali ďalšie mesiace. Medzičasom sa podarilo objednať Michala po obvolaní pracovísk v blízkych mestách na magnetickú rezonanciu, 200 km od domu. Vysunuté platničky mu tlačili na nervy v krčnej chrbtici. Nemohol v tom čase pracovať, len ležal v bolestiach. Overené postupy a úľavové polohy v jeho prípade neúčinkovali. Naučil sa po ústupe kritického stavu miernejšiu, tupú bolesť zvládnuť.

Rokmi sa jeho zdravotný stav striedavo zlepšoval, zhoršoval. Snažil sa to priebežne riešiť, popri všetkých rodinných povinnostiach a ekonomických tlakoch. Keď bolo horšie dali mu infúzie, chodil na rehabilitácie, cvičil doma podľa odporúčania. Nakoľko sú názory lekárov a rehabilitačných pracovníkov dosť rozdielne, snažili sme sa naštudovať si z dostupných informácií na webstránkach najnovšie možnosti liečby sami. Keď sa stav výnimočne zhoršil, pomohli len kortikoidy. Bol aj na ozónoterapii. Postupne zistil, že má genetickú predispozíciu k problémom s chrbticou. Zároveň má oslabené spodné chrbtové svalstvo v krčnej chrbtici. Vzhľadom na nestabilnú ekonomickú situáciu, pre výpadky v príjme spôsobené zdravotnými problémami, si nemohol dovoliť ísť na rehabilitačný pobyt v špecializovaných kúpeľoch.

Lekár mu odporučil operovať chrbticu ak skúsil všetky dostupné možnosti. Fyzioterapeut ho od operácie odhováral. Dôvodom bolo, že je ešte mladý a treba skúsiť správne cielené cvičenie. Snažil sa robiť všetko podľa odporúčaní. Vymenil si stoličku pri počítači, aj prácu prispôsobil tomu, aby veľa nesedel a netlačilo mu to na chrbticu. Vymenil vankúš, cvičil odporúčané cviky, vyhýbal sa zlým návykom, aj zachladnutiu pri spotení cez deň, pri dlhšej chôdzi alebo v spánku. Stav jeho chrbtice sa krok za krokom zlepšoval.

Pred štyrmi rokmi ostal znovu ležať v prudkých bolestiach. Bol hospitalizovaný na dva týždne. Nové vyšetrenie ukázalo, že má problém nie s dvomi ale už so štyrmi platničkami. Vďaka rehabilitáciám a každodennému cvičeniu sa jeho stav dočasne stabilizoval. Vidíme napriek tomu všetci ako sa bez prestania trápi. Jeho popri všetkom ostatnom čo musí riešiť trápi, že nemôže byť naplno otcom, akým bol a chce znovu byť. 

Mesiac pred Vianocami sa Michalov zdravotný stav veľmi zhoršil. Zo dňa na deň ostal ležať. Nemohol chodiť ani sedieť. Bol v hraničnej bolesti celé týždne. Nechcel do nemocnice pre pandémiu, aby v tom stave neochorel, prípadne niekoho iného nenakazil. Trápil sa doma 5 týždňov do 24. decembra. Lieky a infúzie podané v domácej liečbe nezabrali. Keď to už nevedel vydržať, pristúpil na nevyhnutnú hospitalizáciu. Do Silvestra strávil ďalší týždeň v bolestiach na neurológii. Výsledok MRI potvrdil zhoršený nález na všetkých štyroch platničkách krčnej chrbtice, od C3/4 po C6/7. Na dvoch miestach je to aktuálne zlé. C4/5 a C6/7 sú na tom najhoršie. Malo by sa to operovať ak by bol problém len na dvoch platničkách. Tým, že sú problémy aj na ďalších miestach, operáciu ortopéd v aktuálnom stave neodporúča. Pre pandémiu sa riešia len život ohrozujúce stavy. Život deň/noc v bolesti kritérium nespĺňa.

Michal má 47 rokov, zdravého ducha a podlomené zdravie. Zatiaľ je to riešiteľný problém. Existuje spôsob ako mu s Vašou pomocou vieme pomôcť. Potrebuje približne ďalších 6 týždňov na domácu liečbu. Jednou z možností sú aj online konzultácie a cvičenia s rehablitiačným centrom Revitalis. Ak by sa znížil tlak vysunutých problematických platničiek na nervy, bude postupne na tom zo dňa na deň lepšie.

Od konca novembra Michal nemôže pracovať, ani z domu. Vzhľadom k tomu, že je ležiaci pacient  v bolestiach tlmených silnými liekmi, nie je to vôbec možné. Finančná rezerva na každodenné náklady – na stravu, bývanie, lieky, konzultácie s lekármi a rehabilitáciu, napriek veľmi skromnému životu, nestačí na dlhodobú liečbu. Pre výpadky v jeho príjme z umeleckej činnosti od marca 2020 sa mu toto zdravotne a ekonomicky náročné obdobie nepodarí bez pomoci priateľov a blízkych, bez pomoci ľudí, ktorí vedia a môžu pomôcť ustáť.

Michal sa rozhodol nevyhnutnú liečbu dotiahnuť do konca. Jeho zdravotný stav sa rokmi zhoršuje. Potvrdil to aj aktuálny nález. Má jedinečnú príležitosť chopiť sa šance, preniesť sa cez bolesti a pokúsiť sa negatívny vývoj zvrátiť. Má šancu byť naďalej prínosom pre svoje okolie a spoločnosť svojou troškou, svojskou umeleckou prácou. Zotrvať na ceste uzdravenia si vyžaduje veľa času, odhodlania a trpezlivosti. Akonáhle bude opäť možná kúpeľná liečba bez obmedzenia, veľmi by mu pomohla. Túto možnosť zatiaľ nevyužil, buď nebol vhodný čas alebo si to nemohol dovoliť.

Michal bol vždy tam, kde bolo treba pomôcť, akýmkoľvek spôsobom. Nikdy nič nechcel pre seba. Tí, ktorí ho poznajú to potvrdia. Fyzickej práci sa nikdy nevyhýbal. Síce pôsobí vyše 25 rokov v umeleckej sfére, má od detstva blízko k športu. Športoval a behal po horách vždy keď mohol.  Žiaľ, nie všetci vedia ako veľmi sa doteraz roky trápil. Nie je typ človeka, ktorý sa nechá ľutovať. Nikdy neprosil o pomoc, vždy si nejako poradil. Rozhodla som sa s jeho súhlasom výzvu zverejniť.

Prajem si zo srdca, aby mal každý človek rovnaké právo a možnosti liečiť sa, keď ochorie. Rada by som mužovi, ktorého obdivujeme za jeho silu a odhodlanie popasovať sa so svojím problémom, dala možnosť žiť znovu bez zbytočných bolestí a tešiť sa z maličkostí. Nielen preto, že pred 14 rokmi zachránil v ťažkej životnej situácii on mňa a dal istotu mojej rodine. Obetoval sa pre nás. Dávno sme nevideli jeho úsmev plný radosti zo života. Veľmi nám to všetkým chýba. Radi by sme mu pomohli zmeniť k lepšiemu to, čo je reálne možné.


Aktualizácie

Ďakujem všetkým štedrým darcom, ktorí mi preukázali svoju priazeň.25. jan 2021

Momentálne sa obraciam na Vás, ktorí ste mi chceli pomôcť v mojej zložitej situácii, ale zatiaľ sa Vám to buď nepodarilo, alebo ste sa tak rozhodli až teraz.
Prečo som požiadal o navýšenie výzvy?
Pôvodne som ju staval na šesť mesiacov. Rátal som s tým, že ak by sa ju podarilo naplniť, pokrylo by to aspoň časť mojich nákladov. Vďaka Bohu sa to podarilo.
Lenže keď sa už nedalo ďalej prispievať, mnoho ľudí mi písalo, že aj oni by ma radi podporili. Problém je v tom, že sa to už nedá. A tak som požiadal o navýšenie sumy.
V čase, keď som už tri mesiace ležiaci pacient v bolestiach – a predpokladám, že ešte tri mesiace budem mimo zárobkovej činnosti – pokrylo by mi to nielen časť, ale možno aj všetky predpokladané výdavky. Tým pádom by som nemusel hľadať iné zdroje pomoci.
Všetkým ľuďom dobrej vôle ďakujem a prajem, aby sa im ich dobro stonásobne vrátilo.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?