Menu

Podporme Biele Vrany - bojujú proti mocným aj za nás

Trvanie výzvy: 4. júna 2013 - 31. decembra 2013

Cieľ výzvy

Vďaka Vášmu daru, môže byť bielych vrán na Slovensku viac.

Autor výzvy

Príbeh

Podporme Biele Vrany - bojujú proti mocným aj za nás

Úplatky, rodinkárstvo, zneužívanie moci. Hnevajú nás, no ak sme ich svedkom, bojíme sa ozvať. Biele vrany nemlčia!

Biele Vrany upozorňujú na nespravodlivosť a porušovanie zákonov aj za nás. Namiesto uznania však často čelia zastrašovaniu, trestným oznámeniam, či strate zamestnania. Chceme ich preto nájsť, povzbudiť ich, aby vytrvali v boji proti mocným a poďakovať im ocenením Biela Vrana.

Aliancia Fair-play a VIA IURIS od roku 2008 verejne ocenili vyše 30 statočných ľudí, ktorí vystúpili z mlčiaceho davu.
Sú medzi nimi napríklad občania Pezinka, ktorí už viac ako desať rokov bojujú proti nechcenej skládke odpadu vo svojom meste.
Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov a neskôr čelila trestnému oznámeniu a tvrdej diskreditácii, ktorá narušila vzťahy v jej rodine.
Alebo Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu Strážovských vrchov a niekto mu podpálil milovanú drevenicu.

Päť ročníkov ukázalo, že Biela Vrana podnecuje diskusiu o problémoch spoločnosti, dodáva laureátom silu v boji proti svojvôli moci a je pozitívnym príkladom pre ďalších.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?