Menu

Letný pobytový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Trvanie výzvy: 5. júla 2021 - 10. augusta 2021

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať finančné prostriedky na letný zážitkový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.8.2017

IČO: 510 63 891

Ulica: Južná trieda 2881/4B

Mesto: Košice - mestská časť Juh

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Letný pobytový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Otvárame 2. ročník- letného, pobytového tábora FANTASY CAMP 2021 pre 10 detí zo sociálne slabších rodín.

Občianske združenie S nami druhým otvára 2. ročník- letného, pobytového tábora pod názvom FANTASY CAMP 2021 pre 10 detí zo sociálne slabších rodín.

Tábor sa uskutoční od 15.8. do 21.8.2021 /7 dní a je určený pre deti vo veku od 7 do 13 rokov.

Deti budú ubytovené v budove Škola v prírode KYSAK. Každá izba má samostatnú WC a sprchu.

V nákladoch je cesta autobusom, ubytovanie, strava na celý deň, náklady súvisiace s programom pre deti. 

Deti budú po príchode, podľa vlastného výberu, rozdelené do 3 oddielov.
Oddiel YOUTUBE
Oddiel TANEČNO-DIVADELNÝ
Oddiel ČARODEJNÍCKY

Deti sa môžu tešiť na skvelý program: sútaže, hry, pyžamová párty, jazda na koni, nafukovací bazén, táborové tričká, prídu aj youtuberi Miško a Cristie a ďalší skvelý program. Nudiť sa určite nebudú. 

Deti po dôkladnom zvážení budú vyberať pracovníci S nami druhým o.z. S výberom začneme začiatkom júla.
Predbežný plán je taký, že rodičia vybraných detí prispejú na tábor 20  na svoje dieťa, nakoľko ide o veľmi nákladný projekt a chceme, aby všetkých 10 detí išlo na tábor, oddýchli si, zmenili prostredie, myšlienky, aby sa zabavili, poprípade našli si kamarátov, užili si leto.

-----------------------

OZ S nami druhým vzniko v roku 2017. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne odkázaným osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi. Aktívne vyhľadávame klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi a bez pomoci iných nie sú dostatočne schopní riešiť si vlastné problémy a hľadať nový primeranejší systém vlastnej existencie v spoločnosti. 

Aby naša pomoc bola poskytnutá tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú, predtým, ako poskytneme akúkoľvek formu pomoci, tejto fáze predchádza preverenie skutočnosti, že ide naozaj o klienta, ktorý je v zlej sociálnej situácii a pomoc z našej strany je jednou z možností ako zmierniť, poprípade vyriešiť jeho daný stav sociálnej núdze. 

Po preverení pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?