Menu

Letný pobytový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Trvanie výzvy: 5. júla 2021 - 10. augusta 2021

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať finančné prostriedky na letný zážitkový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Príbeh

Letný pobytový tábor pre 10 detí zo sociálne slabších rodín

Otvárame 2. ročník- letného, pobytového tábora FANTASY CAMP 2021 pre 10 detí zo sociálne slabších rodín.

Občianske združenie S nami druhým otvára 2. ročník- letného, pobytového tábora pod názvom FANTASY CAMP 2021 pre 10 detí zo sociálne slabších rodín.

Tábor sa uskutoční od 15.8. do 21.8.2021 /7 dní a je určený pre deti vo veku od 7 do 13 rokov.

Deti budú ubytovené v budove Škola v prírode KYSAK. Každá izba má samostatnú WC a sprchu.

V nákladoch je cesta autobusom, ubytovanie, strava na celý deň, náklady súvisiace s programom pre deti. 

Deti budú po príchode, podľa vlastného výberu, rozdelené do 3 oddielov.
Oddiel YOUTUBE
Oddiel TANEČNO-DIVADELNÝ
Oddiel ČARODEJNÍCKY

Deti sa môžu tešiť na skvelý program: sútaže, hry, pyžamová párty, jazda na koni, nafukovací bazén, táborové tričká, prídu aj youtuberi Miško a Cristie a ďalší skvelý program. Nudiť sa určite nebudú. 

Deti po dôkladnom zvážení budú vyberať pracovníci S nami druhým o.z. S výberom začneme začiatkom júla.
Predbežný plán je taký, že rodičia vybraných detí prispejú na tábor 20  na svoje dieťa, nakoľko ide o veľmi nákladný projekt a chceme, aby všetkých 10 detí išlo na tábor, oddýchli si, zmenili prostredie, myšlienky, aby sa zabavili, poprípade našli si kamarátov, užili si leto.

-----------------------

OZ S nami druhým vzniko v roku 2017. Našim cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu sociálne odkázaným osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi. Aktívne vyhľadávame klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi a bez pomoci iných nie sú dostatočne schopní riešiť si vlastné problémy a hľadať nový primeranejší systém vlastnej existencie v spoločnosti. 

Aby naša pomoc bola poskytnutá tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú, predtým, ako poskytneme akúkoľvek formu pomoci, tejto fáze predchádza preverenie skutočnosti, že ide naozaj o klienta, ktorý je v zlej sociálnej situácii a pomoc z našej strany je jednou z možností ako zmierniť, poprípade vyriešiť jeho daný stav sociálnej núdze. 

Po preverení pomoc poskytujeme cielene a adresne podľa stupňa naliehavosti klientovho problému. Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny a komunity, s ktorými naďalej udržiavame dlhodobý kontakt v snahe motivovať klienta k svojpomoci.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?